Policie spustila v Krásné Hoře Pol Point, online komunikaci s veřejností

Foto: Policie ČR

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU –  Lidé z Krásné Hory mohou od začátku února s Policií ČR komunikovat online a nemusí se tak trmácet na obvodní oddělení do Příbrami nebo Milína. Nově totiž mohou využít systému POL POINT. V místnosti zřízené v I. patře budovy městského úřadu mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se například sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, starostovi města Krásná Hora nad Vltavou, Vítu Urbanovi, který byl i první, kdo si POL POINT vyzkoušel v praxi.

A co je vlastně POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení. „POL POINT – kontaktní místo policie“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě (pozn. cíl projektu) obsazeno policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu. Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

Forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Tyto praktické zkušenosti ukázaly, že je možné tohoto systému využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si policista do místnosti systému POL POINT předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje vyslechnout, nebo si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice.

Od února POL POINT v Krásné Hoře nad Vltavou

POL POINT zřízený při Městském úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám městského úřadu. Místnost zřízenou v objektu budovy Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou tak mohou občané využívat v těchto a časech:

Pondělí, středa: 8.00 – 16.00 Úterý, čtvrtek: 8.00 – 15.00 Pátek: 8.00 – 13.00 – mimo každodenní polední přestávky od 11.30 – 12.00 hodin

POL POINT nabízí tři způsoby komunikace

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele. Tato kontaktní místa byla již zřízena na Karlštejně, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Kostelci nad Labem či v Čechticích.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na YouTube ZDE.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou.

Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech (jako nyní v Krásné Hoře nad Vltavou), kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu. Tato kontaktní místa již fungují např. v Přerově nad Labem, Rudné, Lánech, Sedleci-Prčice, Pyšelích a nyní i v Krásné Hoře nad Vltavou.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na YouTube ZDE.

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technického zařízení (např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na YouTube ZDE.

Budoucnost virtuální komunikace

Cílem projektu POL POINT je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení jeho aktuálního problému. Občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se zkontaktují s policií. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech.

Nový, moderní, rychlý, efektivní a především unikátní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mohou občané Krásné Hory nad Vltavou, ale i z okolí, využívat především díky starostovi, který se s žádostí o možnosti zřízení POL POINTu obrátil na středočeského policejního ředitele, brigádního generála Václava Kučeru. Realizační tým krajského ředitelství týden po tomto oslovení projekt POL POINT zřídil. Je to i jedna z nejrychlejších realizací tohoto systému.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková,

vedoucí oddělení tisku a prevence

 

Komentáře