Oprava vodojemu HUSA, kterou provádí firma Staler se mírně prodraží

PŘÍBRAM – Od konce května je čilý stavební ruch vedle střední průmyslové školy v Příbrami. Tam je umístěn vodojem HUSA, který prochází svoji generální opravou. Stavbu provádí společnost STALER s.r.o za vysoutěženou cenu 17,8 miliónů korun. Stavba se však opět neobešla bez takzvaných víceprací.

V rámci této rekonstrukce dochází k opravě vnitřních prostor, teras, schodišť, podloubí, výměně akumulačních nádrží a odvětrání prostoru. Dále k nové k elektroinstalaci, hromosvodu a také zateplení a nové venkovní omítky a částečné technologie celé vodárny.

V polovině srpna ještě rada města schválila přímé zadání zakázky a to dokončení technologie vodojemu společnosti 1. SčV a.s. za nabídkovou cenu 663 267 Kč. 

   Vodojem Husa Vodojem Husa

Na prosincovém jednání ještě radní schválili takzvané vícepráce za 193 866 korun bez DPH. Jednat by se mělo o některé práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu původního závazku ze smlouvy – se uvádí jako důvod víceprací. 

Celková rekonstrukce včetně technologie tak město přijde na něco přes 18,6 miliónů korun.

Komentáře