Zastupitelé budou jednat o svých odměnách

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – V pondělí se poprvé v letošním roce sejdou zastupitelé. Na programu mají pouhých 12 bodů a jedním z nich je odměňování neuvolněných členů zastupitelstva. Tímto bodem se zabývala rada města na svém posledním zasedání v loňském roce.

Rada města zastupitelstvu doporučuje chválit částečnou revokaci – změnu Usn.č.26/2022/ZM ze dne 07.11.2022, bodu 1), kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města.

Rada města navrhuje tyto částky:

– člen rady: 11 301 Kč,
– předseda výboru/komise: 5 651 Kč,
– člen výboru/komise: 4 709 Kč,
– člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 826 Kč,

V případě schválení zastupitelstvem bude odměna poskytována od 16.01.2023. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

O schválení či neschválení tohoto návrhu rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v pondělí 16. ledna od 16 hodin.

Komentáře