Obnova břehového porostu v Lesoparku Litavka

Lesopark Litavka. Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Odbor životního prostředí oznamuje, že po dendrologickém šetření je potřeba porazit několik dřevin v Lesoparku Litavka.

„Na základě oznámení správce vodního toku řeky Litavky, kterým je Povodí Vltavy s. p., dojde v lesoparku k pokácení nebezpečných stromů podél koryta řeky. Samotné řešení vychází z odborného dendrologického posudku č. 012018 firmy Treemen a z Návrhu managementu břehového porostu Litavky Povodí Vltavy s.p.,“ zní prvotní informace z Odboru životního prostředí a následuje přiblížení celé problematiky.

Většinou jde o stárnoucí jedince, kteří v omezeném prostoru hustého zápoje trpí řadou aspektů zhoršeného zdravotního stavu. Kořenový systém stromů negativně ovlivňuje i kolísání hladiny řeky. Převažujícím topolům v pokročilém věku křehnou větve, lámou se a vzhledem k habitu stromů mohou způsobit vážné zranění návštěvníkům parku. Několik havarijních jedinců již bylo vloni odstraněno, dva dokonce spadly. Stromy se naklání nad cestu i přilehlé budovy a hrozí i materiální škody.

Na základě všech těchto skutečností a na doporučení odborníků je potřeba situaci řešit. Technické služby ve spolupráci s hasiči odstraní 23 kusů stromů, z toho jeden smrk omorika, který se naklání na dráty elektrického vedení. Ostatní druhy jsou olše lepkavá, olše šedá, vrba bílá, topol kanadský. Kácení proběhne v etapách. Za chybějící jedince budou vysazeny nové stromy vhodných taxonů.

„Doufáme, že toto radikální řešení bude přijato jako jediné možné v rámci zachování bezpečí při rodinných procházkách ve volném čase obyvatel. V loňském roce proběhlo v součinnosti s obcí Bohutín, TS Příbram a Povodím Vltavy odstranění náletů a vyčištění koryta řeky pro zkulturnění tohoto prostoru a pozvání nových návštěvníků. Chceme, aby lidé měli kam zamířit a vychutnat si krásné dny v přírodě bez obav o své zdraví,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Komentáře