Příbrami, Dobříši i Sedlčanům klesá počet obyvatel

Foto. MěÚ Příbram

PŘÍBRAMSKO – S odlivem trvale přihlášených obyvatel se potýkají všechna tři největší města na Příbramsku. Příbram a Sedlčany se s úbytkem svýhc obyvatel potýkají dlouhodobě. 

V Příbrami žilo k 1. 1. 2021 31 530 trvale hlášených obyvatel. „Z toho 1 642 lidí má trvalý pobyt nahlášený na adrese městského úřadu,“ sdělila tisková mluvčí radnice Eva Švehlová.  Nicméně o rok dříve k 1. 1. 2020 měla Příbram 31 900 obyvatel. V loňském roce ve městě zemřelo 860 lidí a v roce 2019 to bylo 724 osob.  V roce 2020 v příbramské nemocnici přišlo na svět 1 223 miminek, ovšem jsou mezi nimi i děti s trvalým pobytem mimo okres Příbram.

Dlouhodobě dochází k poklesu obyvatel také v Sedlčanech. Na žačátku letošního roku v nich žilo 6987 trvale žijících, zatímco o rok dříve to bylo 6 999 obyvatel. „Samozřejmě nás to neteší, ale prostě taková je realita,“ konstatoval sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.Pokud pak někde lidé na Sedlčansku přibývají, tak je to na venkově. Na území celého ORP (Obce s rozšířenou působností) je totiž počet obyvatel stabilně okolo 20 tisíc.

Pokles obyvatel zaznamenala i Dobříš, která ale v minulých letech co do počtu obyvatel rostala a zhruba o 1000 obyvatel předstihla i Sedlčany a stala se tak druhým největším městem regionu. K prvnímu dni letošního roku žilo v Dobříši 8 625 obyvatel s trvale hlášeným pobytem, ale o rok dříve to bylo 8 781 lidí.  „Při hledání dalších zdrojů pro rozpočet města přemýšlíme také o tom, jak přesvědčit obyvatele Dobříše, kteří tu sice žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, aby se na Dobříš přihlásili. Tito obyvatelé využívají infrastrukturu města, ale nepřispívají na ni, nebo jen velmi omezeně. Počet osob s trvalým pobytem má přímý dopad do příjmové stránky rozpočtu. Odhadem zde žije dlouhodobě 1 000 až 1 500 obyvatel bez trvalého pobytu, přesnou evidenci nemáme. Každých 100 nových obyvatel by do rozpočtu přineslo 1,2 až 1,4 milionu korun ročně. Takže přemýšlíme nad motivačním programem,“ řekl dobříšský starosta Pavel Svoboda.

 
 

 

Komentáře