O třech nominovaných osobnostech na Cenu města rozhodnou zastupitelé

Hana Ročňáková, Josef Velfl a Antonín Dvořák III jsou nominováni na Cenu města Příbram

PŘÍBRAM –  Letos poprvé bude udělováno ocenění příbramským osobnostem za přínos městu, jeho občanům a celému regionu. Kandidáty na toto ocenění navrhovala příbramská veřejnost.

Celkem bylo podáno 78 návrhů, z čehož vzešlo 33 unikátních jmen. Tato jména byla předána sedmičlenné pracovní skupině, která jednala o výběru konkrétních osobností navržených na ocenění. 

Pracovní skupina ve složení: PhDr. Daniel Doležal, Irena Karpíšková, Mgr. Barbora Vacková Mgr. Jan Pechlák. Ing. Petr Vašina, Mgr. Zorka Brožíková a  Mgr. Jan Konvalinka vybrala tyto
kandidáty na ocenění:

Antonín Dvořák III.
Hana Ročňáková
PaedDr. Josef Velfl

Pracovní skupina doporučuje radě města, respektive zastupitelstvu města schválit na Cenu města Příbrami v roce 2021 všechny tři nominované osobnosti. Ocenění bude navrženým osobnostem předáno na závěrečném koncertě Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, který by se měl uskuteční 8. června, nebo při jiné slavnostní příležitosti v průběhu letošní roku.

Laureáti pokud je zastupitelé schválí obdrží skleněnou trofej vyrobenou firmou Preciosa a pamětní list, S jejich životem a dílem bude příbramská veřejnost seznámena prostřednictvím měsíčníku Kahan, po případně i dalších médiích.

Zastupitelé se schválením nominovaných budou zabývat na svém jednání v pondělí 26. dubna.

Komentáře