Voda v Sedlčanech kvůli DPH podraží nakonec o víc než 15 korun

SEDLČANY – Jak jsme již informovali, kvůli nové vyhlášce Ministerstva zemědělství, která ukládá obcím promítnout veškeré náklady na údržbu vodohospodářského majetku do ceny, stoupnou ceny vodného a stočného prakticky ve všech městech a obcích. V Sedlčanech při jednání s provozovatelem vodohospodářského majetku města 1. SčV se uvažovalo o navýšení ceny o asi 15 korun. Kvůli dani z přidané hodnoty to ale bude ještě o něco více.

Na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 13. prosince, bude přeložený návrh ceny vodného a stočného pro příští rok ve výši 108 korun v četně DPH. Je to nárůst ceny o 24 korun. Letos lidé v Sedlčanech zaplatili za vodu 84,45 korun. „Samotná cena je pro sto korun, vychází na 98,78 ale navyšuje ji daň z přidané hodnoty. Původně jsem předpokládal, že nepřekročíme patnáct korun, ale bohužel se projevil odchod mlékárny ze Sedlčan, to způsobilo velké problémy v souvislosti s odpadní vodou na čističce a výrazně to zvýšilo provozní náklady, protože předčistěná voda z mlékárny obohacená o kultury, které pomáhaly tu vodu čistit byl na kubík finančně méně náročný, něž je tomu nyní,“ vysvětluje sedlčanský starosta Miroslav Hölzel a připomíná, že nyní musí baktériím topit, aby správně pracovaly, což za současného stavu raketového nárůstu cen energií zvyšuje náklady.

Celková částka na obnovu městského vodohospodářského majetku pro Sedlčany vychází na 9,9 miliónů korun. Město ale do ceny promítne je část ve výši asi sedmi milionů korun a částku tři miliony korun uloží na zvláštní účet. „Kdybychom do ceny promítli i tuto částku, tak by cena vody byla samozřejmě ještě vyšší,“ dodává starosta.

Komentáře