Mimořádné zastupitelstvo v Petrovicích dohodu nepřineslo

Zastupitelé pro velký zájem veřejnosti zasedali v sálu Obecního domu.

PETROVICE – Mimořádné zasedání zastupitelstva svolalo na 19. března večer vedení obce. Tématem jednání byla situace kolem vápencového lomu v osadě Skoupý. Jeho činnost podle zastupitelů už 20 let komplikuje život místním obyvatelům. Nyní se obec ještě obává, že by jí činnost lomu mohla připravit o zdroj pitné vody.

Na zhruba dvouapůlhodinovém jednání, které i přes ožehavé téma, probíhalo v klidné atmosféře s věcnými argumenty bez emocí, se probíraly především čtyři požadavky. Tři z nich přeložili jednateli provozovateli lomu firmy Agir Karlu Chalupovi zástupci obce. Požadují snížení hlučnosti a prašnosti provozu a také stažení žádosti o vypouštění důlních vod, kterou firma Agir podala na Středočeský kraj. Naopak jednatel firmy požadoval prolomení nebo posunutí časové uzávěry Plánu otvírky a přípravy dobývky, který nyní vyprší v roce 2023.

Jednatel Karel Chalupa na zasedání řekl, že na odstranění hluku a prašnosti lomu začal pracovat okamžitě po nástupu do funkce, tedy zhruba před měsícem. Dále nabídl, že v lomu nebude provedený zkušební zářez pátého patra, které by podle Petrovic mohlo ohrozit vodní zdroj. Přesto tyto záruky veřejnosti ani zastupitelům nestačili. „Nejdřív ukažte dobrou vůli, snižte hlučnost a prašnost a můžeme se tu za půl roku sejít k dalšímu jednání,“ řekl zástupcům Agiru starosta Petrovic Petr Štěpánek, který by jako důkaz dobré vůle přijal i akt stažení žádosti o vypouštění důlních vod.

To se ale bez příslibu oddálení nebo prolomení časové uzávěry nelíbili jednateli firmy. „My ale potřebujeme nějakou záruku, že budeme moci v těžbě vápence pokračovat dál,“ řekl s tím, že přestože nedošlo k dohodě, na snížení hlučnosti a prašnosti bude firma pracovat dál. 

Obě strany se tedy nakonec shodly pouze v tom, že chtějí jednat dál. Jejich zástupci ale po jednání neskrývali zklamání. „Jestli stáhneme žádost o vypouštění důlních vod nebo ne, to si ještě probereme a zvážíme, ale odcházím zklamán, přišel jsem s nějakou vizí, jak jít dál, ale bohužel je tu nedůvěra,“ shrnul své pocity po zasedání zastupitelstva jednatel firmy Agir Karel Chalupa. Stojím o spolupráci s každým subjektem, který se na území obce nachází, ale nesmí nás obtěžovat a ohrožovat. Pokud společnost Agir dostojí svým slibům ohledně snížení prašnosti a hlučnosti, a je mi jedno jestli to bude za dva tři měsíce, a že nebude usilovat o zahloubení lomu, tak jsme ochotni jednat o změně časové uzávěry Plán u otvírky a přípravy dobývky,“ uzavřel petrovický starosta Petr Štepánek. 

Komentáře