Zastupitelé zvolili nového starostu, mluvili o bazénu i umění

PŘÍBRAM – Hlavním bodem včerejšího zastupitelstva byla rezignace Jindřicha Vařeky na funkci starosty a volba jeho nástupce. Podle očekávání jím byl zvolený navržený Jan Konvalinka. Na jeho místo místostarosty pak Zorka Brožíková a sám Vařeka se stal radním.

Samotnou volbu od kruhového objezdu na náměstí TGM doplňoval tajemný billboard s nápisem „Pane starosto, děkujeme.“ Nicméně z něj není úplně jasné, kdo a kterému starostovi za co děkuje. Možná Jindřichovi Vařekovi za to, že odešel, nebo naopak Janu Konvalinkovi, že přijal funkci starosty anebo třeba Josefovi Řihákovi, že za jeho éry se opravilo náměstí TGM  a zmíněný kruhový objezd… Kdo ví? Nicméně nápis trochu připomíná pubertální výkřiky mládeže typu: „Evo, miluju tě!“, známé například z filmu Discopříběh.

Řízením zasedání zastupitelstva se po svém zvolení ujal Jan Konvalinka a vedl ho opět bravurně, tak jak to už dokázal v březnu. Nechyběl ani jeho humor ve chvíli, kdy se zastupitelka za KSČM Jarmila Potůčková ptala, kolik peněz je ve fondu starosty, tak pohotově odpověděl, že tento fond má teprve několik minut, takže neví, čím pobavil všechny přítomné.

Malou lekci také uštědřil pirátskému zastupiteli Antonínovi Schejbalovi, který při projednávání možné dotace pro závody na skateboardech řekl ve stylu jedné reklamy, kde frackovitý synek říká, že dnes se už neříká „čerstvý“ ale „fresh“, že je rád, že město podporuje ten „event“. Načež Jan Konvalinka odpověděl, že je rád, že Piráti podporují ten „event“, čímž mezi řádky Schejbalovi naznačil, že není v britském parlamentu, nýbrž na českém zastupitelstvu a měl by proto mluvit česky.

Jinak tentokrát zastupitelstvo plynulo v poklidném tempu snad až na výstup zastupitele za ANO Jiřího Holého, který v bodě o prodeji teplárny tak nějak nahlas zauvažoval na téma, co by se stalo, kdyby se teplárna neprodala a začalo znovu se úplně od začátku, čímž očividně upřímně vyděsil nejen své spolustraníky. Nicméně teplárnu zastupitelstvo nakonec prodalo.

V bodě týkajícím se opravy bazénu se zastupitelé ODS především prostřednictvím radního Svatopluka Chrastiny výrazně vůči tomuto projektu vymezili a řekli, proč jim připadá megalomanský a proč ho nepodpoří. Nicméně Chrastina sice přednesl svůj kritický projev, ale před samotným hlasováním se zmizel jak pára nad hrncem a své spolustraníka Miroslava Peterku v tom nechal samotného.

Dále se jednalo o zřízení městského kulturního střediska, kde se zastupitelka za TOP 09 Monika Ciklerová ptala především na jeho personální obsazení a formu výběrového řízení na obsazení funkce jeho vedoucího. Jan Konvalinka jí odpověděl, že vedoucí bude vybrán konkurzem a bude se přihlížet k jeho manažerským schopnostem, ale také k jeho orientování se v oblasti kultury. Dále přítomné ubezpečil, že tato organizace nebude řídit divadlo, galerii a podobně, ale bude s nimi pouze spolupracovat.

Ke konci se o menší rozruch postaral jen akademický malíř Ivan Bukovský, který nejprve zkritizoval nápad s kulturním střediskem, aby pak v následujícím bodě žádal zastupitelstvo o dotaci ve výši 100 tisíc na svou výstavu v Bratislavě. To byla bezesporu zajímavá taktika. Zastupitelé mu nakonec přiklepli polovinu plus vydání katalogu.  Po té už zasedání rychle směřovalo ke svému konci a zastupitelé se ještě za světla rozešli domů.

Komentáře