Zastupitelé si schválili odměny v maximální výši

Zleva: Jiří Holý, František Hauser a Tomáš Dvořáček (všichni ANO).

PŘÍBRAM – Zastupitelé města Příbram na svém pondělním jednání také schvalovali finanční odměny neuvolněným (to jsou ti, kteří funkci vykonávají při svém zaměstnání) zastupitelům od 1. ledna 2019. Odměny schválili v maximálně možné výši, pro hlasovalo všech 24 přítomných zastupitelů.

Podle zákona o obcích, může neuvolněnému členovi zastupitelstva města, poskytovat za výkon funkce odměnu. Výši odměny stanoví prováděcí předpis (nařízení vlády č.318/2017) podle velikostních kategorií územních samosprávných celků. Rozhodující pro správné zařazení je počet obyvatel města. V Příbrami bylo k 1. 1. 2018 hlášeno k trvalému pobytu 33 103 obyvatel.

Výše odměn tedy vyplývá podle kategorie USC č.8, to je v obcích s počtem obyvatel od 20 001 do 50 000. Podle tohoto nařízení může být odměna u jednotlivých funkcí následovně.

Člen rady                                                od 0,-  do 9 340,- Kč
Předseda výboru, komise                      od 0,-  do 4 670,- Kč
Člen výboru, komise                              od 0,-  do 3 892,- Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí   od 0,-  do 2 335,- Kč

Neuvolněný člen zastupitelstva pak ještě podle tohoto nařízení muže být souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí.

Při projednávání tohoto bodu neproběhla žádná diskuze a zastupitelé si schválili odměny v té nejvyšší možné maximální výši.

Komentáře