Zasedání zastupitelstva jsou čím dál humornější

PŘÍBRAM – Včerejší zasedání zastupitelstva se vrátilo k dvěma „osvědčeným“ tradicím – délce a humoru, ten byl ovšem často nechtěný. Zastupitelé měli projednat 26 bodů a trvalo jim to od 16 do 23 hodin.

Že bude u některých bodů vášnivější diskuze, se dalo čekat už podle programu. Zastupitelé se měli zabývat například vstupem města do destinační agentury Středočeského kraje, peticí proti jihovýchodnímu obchvatu nebo znovu projednat výpověď prodejně nábytku BEKR z prostor na zimním stadionu.

První dva body programu se týkaly destinační agentury a to se jednání neslo spíš ve vážnějším tónu. Došlo ke slovní přestřelce mezi opozičním zastupitelem Vladimírem Králem (Šance pro Příbram) a starostou Jindřichem Vařekou (ANO). Král řekl, že se věc kolem destinační agentury dostala opět do situace, ve které byla už v roce 2016, kdy se na zastupitelstvu jednalo o tom, zda se k destinační agentuře Ekologického centra Orlov připojí i město, nebo si město založí vlastní. V současné době jsou totiž obě organizace součástí středočeské agentury a doslova řekl, že všechny Vařekovy snahy o vytvoření destinační agentury ztroskotaly. Starosta na oplátku označil jeho vystoupením židovským výrazem pro drzost chucpe, obvinil bývalého člena STAN krajské koalice Víta Rakušana z neschopnosti při vzniku středočeské destinační agentury a řekl, že mezi první kroky po jejím vzniku by mělo patřit označení cyklotras a cyklostezek v Brdech.

Jeho slova podpořil i bývalý starosta a nyní člen krajské koalice za ČSSD Josef Řihák, který připomněl, že podle něj městu v oblasti rozvoje Brd a turistického ruchu ujíždí vlak. „Příbram je leader této oblasti a měli bychom se tak chovat,“ řekl doslova Řihák. „Nemám problém, jen to už mohlo vzniknout dřív, nyní to vzniká paradoxně právě s Orlovem,“ kontroval Král. Diskuzi ukončil místostarosta Václav Švenda (TOP 09) se slovy, aby zastupitelé vynechali osobní útoky a přistoupili k samotnému hlasování.

Dalším zajímavým bodem, o kterém se dlouho diskutovalo, byla petice proti stavbě II. etapy jihovýchodního obchvatu města. Všechno se vlastně točilo kolem faktu, že autoři petice i ti, kteří ji podepsali, chtějí, aby se obchvat stavěl jako celek. Nechápou totiž, proč se má začínat druhou etapou a nemají jistotu, kdy a zda vůbec se bude někdy realizovat etapa první a třetí. Ovšem předkladatelka návrhu usnesení Jana Čechová z osadního výboru Žežice byla očividně nervózní při svém výstupu a ve snaze mluvit, co možná nejspisovněji a nejlépe, proměnila svůj výstup spíš ve frašku. Nakonec se ale podařilo dobrat k tomu, že lidé po vedení města chtějí, aby jednalo s ŘSD jako investorem projektu o možnostech stavby první etapy a o zárukách dokončení celého obchvatu. Vedení města ale autory petice upozornilo na to, že v tomto směru příliš možností nemají.

Následovalo opětovné projednání výpovědi prodejny nábytku BEKR ze zimního stadionu na žádost jednatelky firmy Martiny Bezunkové. Vzhledem k tomu, že v publiku nebyla přítomná, očekávalo se, že se tímto bodem zastupitelé dlouho nezdrží. Opak byl pravdou a přestože emoce už nebyly tak rozjitřené jako při únorovém projednávání, bylo na co se dívat. Opět se ukázalo, že většina zastupitelů se shodne v tom, že prodejna nábytku na zimní stadion nepatří, ovšem jakmile za toto vyjádření přidali nějaké „ALE“, tak se stali terčem kritiky. Korunu tomu nasadil zastupitel Vladimír Kyselák, který tradičně hájil postup města, což je samo o sobě legitimní, ale ve své horlivosti označil vedení města za „svaté muže“, což od něj jako od komunisty bylo přinejmenším překvapením.

Veselo, byť trochu nechtěně, bylo i kolem povolení venkovních akcí, které by měly přesáhnout dobou trvání 22. hodinu, kdy se především zastupitelé za ČSSD nemohli dobrat místa červnového konání turnaje v nohejbalu v Lazci, který požadoval výjimku do třetí hodiny ráno a někteří zastupitelé ho spojovali s konáním koncertu kapely Smokie v Příbrami ve stejném termínu. Zastupitel Petr Kareš (Šance pro Příbram) při té příležitosti označil celorepublikovou vyhlášku ministerstva vnitra o dodržování nočního klidu za zbytečnou buzeraci občanů státem.

S postupem času začali mizet diváci v sále a na samý konec zasedání zůstali jen nejvěrnější „fanoušci“. Byli za to odměněni například humorným vystoupením zastupitelky Dagmar Říhové, která popisovala neutěšený stav některých ulic ve městě. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé rozcházeli kolem 23 hodiny, možná by se měli zamyslet nad tím, zda i svá jednání neměli zařadit do výjimky z vyhlášky o dodržování nočního klidu… Přeci jen je ještě pár zasedání čeká.

Komentáře