Zájem o bydlení v Komunitním domu převyšuje nabídku

PŘÍBRAM – Komunitní dům seniorů města Příbram letos uzavírá čtvrtý rok svého fungování. Cenově dostupné bydlení určené seniorům nad 60 let město Příbram nabízí svým občanům od května 2017.

Výstavbou a provozem Komunitního domu seniorů (KoDuS) se Příbram zařadila do sítě měst podporujících moderní způsob „komunitního“ bydlení seniorů s regulovaným nájemným. V souvislosti s aktuálním demografickým trendem stárnutí populace stoupá mezi seniory poptávka po bydlení, které by odpovídalo jejich nárokům a zároveň bylo dostupné. A to nejen finančně, ale například i lokalitou či dispozičně.

Bydlení na míru potřebám seniorů

Komunitní dům představuje typ bydlení založený na principu kolektivního soužití a sousedské výpomoci. Cílem je zachování maximální možné soběstačnosti a nezávislého způsobu života seniorů. Tomu odpovídá i stavební uspořádání Kodusu. Nachází se na adrese Sadová 538 (bývalý areál 8. základní školy) v Příbrami VII. Jedná se o dvoupatrovou budovu s 23 samostatnými bytovými jednotkami, kdy na každém patře je společenská místnost určená právě ke komunitním aktivitám a setkávání nájemníků. Vnitřní prostory jsou upořádány tak, aby zde bylo co nejméně bariér – široké chodby, zábradlí, prostorný výtah atd. Vedle domu se rozprostírá samostatné parkoviště a zahrada skýtající možnost pobytu na čerstvém vzduchu. V dosahu funguje obchod s potravinami a nedaleko autobusová zastávka. 

Vzhledem k tomu, že vznik a rozvoj samotného „komunitní života“ vyžaduje dost času, zpočátku se v KoDuSu konaly pravidelné konzultační dny. Těch se účastnili nájemníci, zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram a Městské realitní kanceláře. Na setkáních se řešila celá řada témat – např. provoz domu, stavební úpravy či sousedské spory. Vzešlo přitom i několik konkrétních podnětů ze strany nájemníků, které byly realizovány tak, aby se jim zde lépe žilo – instalace venkovních sušáků na prádlo, zabudovaných „cvičidel“ v areálu apod. K podpoře komunitních aktivit mají nájemníci možnost využít hned několik organizací. Ať už jde o Senior Point sídlící přímo v areálu bývalé 8. základní školy nebo spolky Fit Senior (např. cvičení na židlích, které v Kodusu již v minulosti probíhalo) či Babíkov (aktivity propojující seniory s dětmi). Obyvatelé tak mají na výběr, do kterých činností se zapojí.

Funkční komunita? Je to na každém jednotlivci

Činnost, která probíhala v rámci konzultačních dní, byla v duchu principu kolektivního soužití následně předána samotným nájemníkům. Původní očekávání, že komunita zvolí ze svých řad nějaké zástupce, kteří budou stabilně zajišťovat komunikaci či organizaci komunitních aktivit, se však nenaplnilo. Na tom, zda plně funkční komunita vznikne nebo ne, má největší podíl právě to, co do ní vkládají jednotliví členové. Individuální snahy o kultivaci prostředí (údržba zahrádky) či uspořádání společné aktivity (např. posezení s harmonikou, vánoční setkání) ovšem ze strany určitých nájemníků občas probíhají. 

O bydlení v Kodusu je trvalý zájem, v evidenci máme téměř 30 žádostí. O spokojenosti zdejších obyvatel s bydlením svědčí i to, že nedošlo k žádnému odchodu, jehož důvod by byla nespokojenost s kvalitou zdejšího bydlení. Uvedené skutečnosti odpovídají tomu, že dostupné bydlení určené pro aktivní a soběstačné seniory již od věkové hranice 60+ má v nabídce bydlení města Příbram své místo. 

Bohumila Mudrová, Městský úřad Příbram

Komentáře