Albína Dědičík Houšková: 52. ročník HFAD napodruhé a snad s větším štěstím

Albína Dědičík Houšková

PŘÍBRAM – V těchto dnech, bychom měli otvírat pomyslné brány 52. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram (HFAD), jehož podtitul „napodruhé“ připomíná loňské nucené zrušení.

Naše naděje a plány bohužel i letos ztroskotávají na situaci související s pandemií covidu-19. Ještě na podzim byla pro nás nepředstavitelná možnost více než ročního zákazu konání kulturních akcí (přerušená na krátkou dobu loňského léta) a nejasné budoucnosti. Pocity marného snažení a čekání na zázrak ale nyní zažívají miliony lidí v nejrůznějších profesích, ta naše k nim prostě patří.

Neznamená to ale, že rezignujeme – právě naopak. Věříme, že se naše koncerty, třebaže ne v původně plánovaných termínech, uskuteční. V programu letošního ročníku je pro diváky připraveno 16 klasických koncertů (vč. koncertu spojeného se světovou premiérou vítězných skladeb 4. a 5. ročníku kompoziční soutěže, kterou každoročně náš festival vyhlašuje), operní představení určené dětskému publiku (dvě představení), komponovaný pořad A. Dvořák a jeho vliv na americkou hudbu, navazující tematicky na populární Immersive koncerty z let 2018, 2019 a tradiční open air projekt Den s Antonínem Dvořákem s asi 15 koncertními vystoupeními, výchovnými programy a besedami na nejrůznějších místech Příbrami. V rámci HFAD je plánováno rovněž pořádání benefičního koncertu pro vilu Rusalka. 8. září, v den, kdy se Antonín Dvořák před 180 lety narodil, uvede Národní divadlo Brno v rámci slavnostního večera koncertní provedení opery Rusalka. 

Těšit se můžeme jako každoročně na vynikající umělce. Nelze jmenovat všechny, snad tedy jen namátkou (a podle abecedy…). Barocco sempre giovane, Jiřího Bártu, Kateřinu Englichovou, Epoque kvartet, Terezii Fialovou, Debashishe Chaudhuriho, Chuhei Iwasakiho, virtuosy rodiny Klánských v čele s Ivanem Klánským, Martinu Kociánovou, Lenku Máčikovou, Moravskou filharmonii Olomouc, již zmiňovaný operní soubor Národního divadla Brno, Pražské komorní sólisty v čele s Janem Mráčkem, Skety, Pavla Svobodu, Ondreje Šalinga, Viléma Veverku či Zemlinského kvarteto.

Pro naše koncerty a doprovodné akce jsme již dříve připravili plány, jak je uskutečnit v případě částečných omezení – např. s možností využití 25% kapacity koncertních prostor, umožnění open air akcí atd. Máme vytipované alternativní prostory konání koncertů, ale rovněž domlouváme i náhradní termíny, z nichž naprostá většina je v roce 2021. Navíc naprosto chápeme potřebu diváků zažít živou hudbu, nikoliv streamovaný přenos. Mnohokrát jsme dané téma konzultovali s umělci i s představiteli divácké obce, a i když pro případ, kdy ani na podzim nebude možné hrát před diváky, tuto variantu u některých koncertů nezavrhujeme, budeme se maximálně snažit o realizaci koncertů naživo. 

Přestože 20. dubna festival slavnostním koncertem nezahájíme, dvě z jeho akcí se tento den přece jen svého startu dočkají. Ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy, Státním okresním archivem Příbram, Sportovními zařízeními města Příbram a dalšími partnery jsme připravili pro děti ve věku 6–12 let putování nazvané Po stopách Antonína Dvořáka. Tato akce, konající se v roce 180. výročí Mistrova narození, připomene v deseti, resp. jedenácti zastaveních život a dílo Antonína Dvořáka. Na děti čeká dobrodružná cesta plná úkolů a hádanek, na jejímž konci bude kromě získaných zážitků a vědomostí i sladká odměna (pro 20 vylosovaných pak odměny hodnotnější). 

Zároveň s touto akcí bude probíhat i 5. ročník výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně základních škol. Tato soutěž má vždy dvě témata – jedno spojené s operním představením pro děti, které každoročně na festivalu s velkým ohlasem uvádím, a druhé obecné, určené dětem, které nemají možnost operní představení navštívit. Letos je bohužel zřejmé, že operní představení pro děti neproběhne, všechny děti tedy mohou malovat na téma Rodina.

Náš festival také vyhlásil již po šesté kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let – doufáme, že i přes nynější nepříznivou situaci k nám doputují skladby mladých autorů od nás i ze zahraničí.

Současná doba, která nepřeje osobnímu setkávání a společným zážitkům, eskaluje potřebu komunikace cestou virtuální. Jelikož ani my nemáme mnoho jiných možností, jak upozornit naše diváky na probíhající změny, jsou naše webové stránky (www.hfad.cz) a facebookový profil místem, kde lze najít veškeré aktuální informace. 

Je zřejmé, že ročník, který je před námi, bude alternativní, adrenalinový a plný změn. Věříme však, že nás čekají krásné zážitky, které nám všem pomohou zapomenout na dobu covidovou, na vše špatné, co přinesla. 

Albína Dědičík Houšková,

Hudební festival A. Dvořáka Příbram

Komentáře