Víkend obyvatelé Lazska věnovali přírodě

Foto: archiv obce

LAZSKO – Obec se již tradičně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Žežice zapojila počtvrté do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, kterou uskutečnila v sobotu 13. dubna. Neděle pak patřila výsadbě zeleně.

Sobota – ve znamení úklidu

Sraz účastníků byl v sobotu 13. dubna ve 14 hod. u obecního znaku. Tam byly rozdány pracovní rukavice a pytle. Za velký úspěch pořadatelé považují počet dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu rozhodli do akce zapojit. Tři úklidové skupiny šly po různých trasách ke společnému cíli, kterým byla myslivecká chata. Samotný úklid probíhal podél silnice směrem na Milín, kde bývá nejvíce nepořádku od neukázněných řidičů, až „ke křížku“, dále pak kolem rybníku Stříbrný a v lese směrem k Památníku Vojna.

V blízkosti židovského hřbitova a haldy Kamenná byly zlikvidovány černé skládky – navozené pytle s odpadem. Na myslivecké chatě byla akce ukončena a její účastníci se u ní občerstvili a pobavili. Během volné zábavy si opekli na ohni uzeniny. Pro menší dobrovolníky za snahu a pomoc připravil Myslivecký spolek Žežice s obcí Lazsko drobné dárečky s mysliveckou tématikou.

Je třeba dodat, že myslivci sami před zahájením akce uklidili část lesa od navezených odpadků. Velkým překvapením pro všechny účastníky bylo množství sebraného nepořádku. Zarážející je, že když už si někdo dá tu práci a nepotřebné věci naloží na vozík či valník, tak proč místo do sběrného dvora či skládku zamíří do lesa… Je vidět, že výchova k ekologii a úcta k přírodě není v dnešní hektické a uspěchané době samozřejmostí. Pocit ze záslužné a dobře odvedené práce byl odměnou všem účastníkům akce.

Neděle – výsadba zeleně

V neděli odpoledne i přes méně příznivé počasí probíhala výsadba čtyřiceti keřů u místní čističky odpadních vod. Šlo se o akci manželů Lánských za částečné finanční spoluúčasti obce Lazsko. Na druhé straně obce v Průhonu se konala další akce, při které vysadili Audovi dva ořešáky. Vedení obce děkuje za Vaši aktivitu a snahu „mít to v obci a přilehlém okolí hezčí“.

František Bártík, starosta obce

Komentáře