Vidět havířské Velikonoce můžete v hornickém domku na Březových Horách

Foto: archiv Hornického muzea Příbram

PŘÍBRAM – Stalo se již nepsanou a dlouholetou tradicí, že národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram zahajuje nadcházející turistickou sezónu prezentační interaktivní akcí s názvem Velikonoce v hornickém domku. Samotné činnosti si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet.

Návštěvníci, zejména ti nejmenší, se přenesou o více než 100 let zpět do prostředí havířské domácnosti konce 19. století v dobách největší slávy dolování stříbra a olova na Příbramsku a vžijí se do role tehdejších obyvatel tohoto domku, nyní součásti muzea, kteří se v oněch časech připravovali na příchod nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, Velikonoc, spojených s legendou vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a s oslavou příchodu jara.

Hornická profese byla již od pradávna těžká, nebezpečná a havíři věřili, že nad nimi bdí Bůh. Proto při výzdobě interiéru hornického domku nebudou chybět svaté obrázky na skle, kříž a dřevěné vyřezávané plastiky hornických patronů – sv. Prokopa a sv. Barbory, spolu s duchem okolních brdských lesů – Fabiánem. „Návštěvníci se zde budou moci naučit základům řezby, mimo jiné při výrobě funkčních píšťalek. Nebude scházet ani zdobení velikonočních vajíček různými technologiemi, například vyškrabováním či nanášením voskem. Vosk se v Příbrami v minulosti v domácnostech hojně odléval také z důvodu domácí výroby voskového zboží určeného Svaté Hoře, například v podobě svíček, obětin, různých ozdob, atd. Velikonoční vajíčka bylo možné zdobit rovněž pomocí drátků, jež se vyráběly z kovů těžených ve zdejších dolech,“ zve do expozice ředitel muzea Josef Velfl.

V interiéru havířské chaloupky se turisté seznámí i s další typickou rukodělnou činností hornických žen na Příbramsku, a sice s výrobou textilních ozdob, například z ovčí vlny, kterých bylo poté využito ke zkrášlení obydlí o těchto svátcích. K Velikonocím na Příbramsku neodmyslitelně patří i pečení reliéfních perníčků podle historických forem z muzejního depozitáře, zdobených cukrovou polevou, a dále pečení tzv. jidášů. „Na závěr si malí i velcí návštěvníci budou moci vyzkoušet zručnost při výrobě pomlázek. A k tomu všemu jim bude vyhrávat dobová hudba,“ dodává Josef Velf.

Otevřeno je denně od úterý 4. dubna až do neděle 16. dubna, ve všední dny od 9 do 15 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin.

Komentáře