O Cenu města Příbrami se poprvé utká 33 jmen, jakých ale vedení města nezveřejnilo

Zasedání pracovní skupiny Ceny města Příbram. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Vedení města rozhodlo, že letos poprvé bude udělováno ocenění příbramským osobnostem za přínos městu, jeho občanům a celému regionu. Kandidáty na toto ocenění navrhovali sami občané.

V minulosti se o něco podobného pokoušelo už Divadlo A. Dvořáka společně s Knihovnou Jana Drdy a Galerií Františka Drtikola v rámci projektu Krasohledění. Tehdy se ale cena týkala jen oblasti kultury.

Cena města Příbrami bude předávána každoročně, její fyzickou podobou bude skleněná trofej a pamětní list. Pro první posouzení návrhů a výběr osobností byla ustanovena pracovní skupina, navržené kandidáty bude schvalovat zastupitelstvo města. Naposledy byla ocenění předávána příbramským osobnostem v roce 2016 v rámci oslav 800. výročí první písemné zmínky o městě. Tehdy se jednalo o pamětní medaile.

Návrhy osobností, které mohou být oceněny také in memoriam, měli možnost podávat sami občané města. Celkem bylo podáno 78 návrhů, z čehož vzešlo 33 unikátních jmen. Tato jména byla předána sedmičlenné pracovní skupině, která jednala o výběru konkrétních osobností navržených na ocenění. „Dle rozhodnutí členů pracovní skupiny budou za rok 2020 oceněny tři osobnosti s tím, že do dalších let se počet oceněných může lišit. Vybraná jména prozatím nebudeme prozrazovat, ale již nyní můžete přemýšlet, koho budete nominovat za rok 2021,“ uvedl po jednání pracovní skupiny starosta města Jan Konvalinka.

Navržená jména budou představena radě města, která seznam nominovaných předloží zastupitelstvu ke konečnému schválení. K samotnému předání Ceny města Příbrami 2020 by mělo dojít v rámci letošního závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

Jenom je velká škoda, že vedení města nezveřejnilo seznam nominovaných osobností.

Složení pracovní skupiny bylo navrženo tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum veřejného života: Daniel Doležal – historie, Petr Vašina – kultura a spolková činnost, Irena Karpíšková – hospodářská a podnikatelská sféra, Jan Pechlák – školství a sport, Barbora Vacková – sociální oblast a oblast zdravotnictví, Zorka Brožíková a Jan Konvalinka – zástupci města.

Jenom je velká škoda, že vedení města nezveřejnilo seznam nominovaných osobností. Ty by určitě veřejnost zajímaly daleko více, než jmenný seznam složení pracovní skupiny a byla by tak vetší veřejná kontrola celého udělování.

Komentáře