Většina účastníků dotazníkového šetření se v Příbrami cítí bezpečně

Za jednu z rizikových lokalit považují lidé Ryneček.

PŘÍBRAM – Od 17. října do 30. listopadu loňského roku bylo možné v Příbrami odpovědět na dotazník týkající se průzkumu pocitu bezpečí. Jedná se o čtvrtý průzkum pocitu bezpečí, který byl v Příbrami realizován. Záměrem bylo zjistit, jak bezpečně se občané ve městě cítí.

Dotazník bylo možné vyplnit v písemné či elektronické podobě. Šetření se podle zveřejněných informací zúčastnilo 203 respondentů, což ve 30 tisícovém městě opravdu není mnoho. Odpovídalo se na 13 otázek z oblasti pocitu bezpečí. V elektronické podobě formulář vyplnilo 193 lidí, odevzdání v tištěné podobě pak zvolilo 10 osob. Celkem se zúčastnilo 120 žen a 83 mužů. Nejčastějšími respondenty byli občané ve věku od 40 do 59 let, naopak nejnižší zastoupení měli lidé ve věkové skupině 70 a více let.

Na otázku, zda se domnívají, že je Příbram bezpečné město, odpovědělo 104 účastníků šetření, že považují Příbram za bezpečné město. Zbývajících 99 občanů se ve městě necítí bezpečně a označili by jej za nebezpečné či spíše nebezpečné. 

Víceméně logicky se lidé ve městě necítí bezpečně především po setmění a to nejčastěji v lokalitách Ryneček, okolí obchodního domu Skalka, v Jiráskových sadech, v okolí Křižáku či ubytoven Pod Čertovým pahorkem. Tyto pocity jsou spojeny s těmito místo především z důvodů, že v nich vyskytují lidé pod vlivem alkoholu, drog či lidé bez domova nebo nepřizpůsobiví občané. Účastníci průzkumu by proto uvítali pochůzkovou činnost ze strany městské policie zejména ve večerních hodinách. Nejvíce se dotazovaní o kriminalitě ve městě dozvídají z médií a sociálních sítí.

Z 203 respondentů 148 také uvedlo, že za poslední dva roky nebyli obětí trestného činu, což představuje 73 % z dotázaných. 113 účastníků dotazníku by ve městě uvítalo více kamerových bodů.

Aktivity města v oblasti prevence kriminality dle výsledku dotazníku 45 % občanů města vnímá pozitivně, naopak celkem 55 % účastníků dotazníků aktivity prevence kriminality v Příbrami pozitivně nevnímá. Nejčastěji se v negativních odpovědích vyskytla připomínka, že jsou málo vidět hlídky městské policie a Policie ČR.

Kompletní výsledky tohoto dotazníkového šetření najdete v lednovém vydání městského zpravodaje.

Komentáře