„Daruj srdce“ aneb Dobrých skutků není nikdy dost

Foto: GOA Sedlčany

SEDLČANY – Studentky septimy sedlčanské Gymnázia a Střední obchodní školy ekonomické se zapojily do projektu „Daruj srdce“. Jedná  se o akci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jejiž cílem je zapojování mladých lidí do občanské společnosti. Nadace chce mladým lidem přiblížit neziskový sektor a jeho fungování a ukázat jim, jaké možnosti pomoci druhým nabízí.

Gymnazistky si vybraly sedlčanský Domácí hospic Křídla a získaly pro tuto neziskovou organizaci 20 000 Kč na koupi polohovacího lůžka, které může hospic půjčovat do rodin, kde se starají o vážně nemocné pacienty.

V pondělí 14. prosince studentky navštívily kancelář hospicu, kde měly možnost si lůžko prohlédnout a dozvědět se podrobnosti o fungování této neziskové organizace.

„Bylo to velmi zajímavé a emotivní setkání, uvědomily jsme si, jak náročnou práci Křídla zastávají, ale i jak velkou jsou pomocí pro nemocné a jejich rodiny. Jsme rádi, že se nám takový předvánoční dobrý skutek podařil,“ říkají shodně dívky ze septimy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany.

Komentáře