Kraj chce navýšit peníze krajským knihovnám, polepší si i ta příbramská

Knihovna Jana Drdy.

STŘEDONÍ ČECHY/PŘÍBRAM – Celkem čtyři krajské knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí by si měly rozdělit částku téměř 10 miliónů korun na zabezpečení jejich výkonu v příštím roce. Objem finančních prostředků je navrhovaný v rozpočtu kraje na rok 2023. Ten bude schvalovat krajské zastupitelstvo na konci listopadu.

Kraj tak reaguje na fakt, že zejména po roce 2008 došlo k velmi výraznému snížení finanční podpory regionálních knihoven od Středočeského kraje. To se bohužel odrazilo na poskytovaném rozsahu služeb. „Naším cílem je nyní narovnání rozsahu služeb knihoven pověřených regionálním výkonem ve Středočeském kraji tak, aby jejich kvalita byla srovnatelná s kvalitou služeb v ostatních krajích. Právě z tohoto důvodu je nutný nárůst počtu metodiků. Růst úvazků v loňském a letošním roce pozastavila koronavirová i ekonomicko-energetická krize. Pro rok 2023 proto navrhujeme navýšení příspěvku na úhradu jednak mzdových nákladů, jednak na navýšení příspěvku na úhradu provozních nákladů o 581 tisíc korun, a to rovněž v souvislosti s růstem energií a ostatních výdajů,“ vysvětluje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Rozdělení finančních prostředků je navrženo následovně: necelé 2 miliony korun Městské knihovně Benešov, Knihovně Kutná Hora 3 miliony korun, Knihovně města Mladá Boleslav necelých 2,5 milionu korun a podobnou částku obdrží i Knihovna Jana Drdy Příbram.

Rozdělení prostředků na pověřené knihovny bylo provedeno podle počtu obsluhovaných základních knihoven v kraji, kterých je celkem 817, Městská knihovna Benešov obsluhuje 115 knihoven, knihovna Kutná Hora 200 knihoven, knihovna města Mladá Boleslav 155 knihoven a Knihovna Jana Drdy Příbram 153 knihoven.

Komentáře