V rámci projektu Křehká šance II. se rozhoduje o podmínečném propuštění vězňů

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – V polovině července se ve Věznici Příbram uskutečnilo další z řady jednání Komise pro podmíněné propuštění projektu Křehká šance II. V rámci parolových slyšení bylo promluveno s dalšími třemi vězněnými osobami připravujícími se na bezpečný přechod do občanského života.

„Komisaři se zajímali o náhled účastníků projektu na spáchanou trestnou činnost, pobyt v nápravném zařízení a jejich připravenost na život po opuštění bran věznice. Podstatný rozměr slyšení je také opřen o zajištění potřeb poškozených v souvislosti s pachatelovým případným propuštěním,“ uvedla tisková mluvčí věznice Milena Palková.

Komise dala doporučení pro případné podmíněné propuštění dvěma odsouzeným a zároveň navrhla soudu, který bude o případné žádosti rozhodovat, přiměřená opatření. „V jednom případě konstatovala, že odsouzený v průběhu výkonu trestu ještě nesplnil všechny podmínky pro plnohodnotný přestup do občanského života a doporučení pro podmíněné propuštění mu neudělila,“ sdělila Palková.

Projekt Křehká šance II má několik klíčových aktivit. Ve Věznici Příbram se mimo Komisí pro podmíněná propuštění jedná také o klíčovou aktivitu projektu KA 03 – rozvoj restorativní praxe. Na tomto poli se snaží být věznice aktivní, o čemž svědčí akce: Radost dětem, Setkání odborné veřejnosti, Den otců aj. Další klíčovou aktivitou projektu je KA 06 – zahraniční služební cesty. „Koordinátor za věznici byl vyslán na zahraniční služební cestu do Irska, kde se seznámil s principy práce s pachateli trestné činnosti v podmínkách tohoto ostrovního státu,“ konstatovala Milena Palková s tím, že nastavenou spolupráci mezi probační službou, vězeňskou službou a odborným veřejným sektorem hodnotí jako přínosnou.

Komentáře