Václav Dvořák: Postřehy z únorového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z únorového zastupitelstva.

Zveřejněný program únorového zastupitelstva byl chudý. Starosta však při projednávání programu navrhl další 3 body, přičemž kauza výstavy Františka Drtikola je právně složitá a lidsky citlivá. Forma projednání mi nepřišla vhodná. Se svým návrhem vystoupil i pan Král ze Šance. Ačkoliv se to části koalice nelíbilo, byl do programu zařazen i jeho návrh na projednání plánu slučování gymnázií.

Na úvod jednání zaznělo několik zajímavých informací. Starosta si posteskl na omezení příspěvku ze strany kraje na provoz příbramské záchytky. Sdělil, že hrozí omezení jejího provozu, a dokonce i její uzavření, protože ze zákona to je záležitost kraje, nikoliv města. Dávám mu zcela za pravdu. Pokud město kdysi převzalo provoz záchytky na svá bedra, měl to kraj ocenit, a městu to minimálně plně refundovat. Není-li tomu tak, mělo by město záchytku koordinovaně předat kraji. A mělo k tomu dojít již dříve.

Další zajímavá informace přišla od místostarosty. Ke konci ledna narostly peníze města již na 420 mil Kč. Sice jsme se dozvěděli, co vše JEDNOU chce město udělat, ale s nejdůležitější akcí, tedy aquaparkem, to moc slavné není. Současná koalice má za sebou téměř 2,5 roku, při zachované kontinuitě vládnutí ANO. Přesto se plánuje vypsat soutěž na dodavatele stavby až začátkem roku 2022, což znamená, že současná koalice možná ani stavět nezačne…

Velmi zajímavým bodem byla směna pozemků ve vlastnictví města za pozemky TJ Baníku Příbram, s doplatkem města ve výši 9,3 mil Kč. Město tím získá pozemek v sousedství 7. ZŠ, na kterém leží ještě viditelné pozůstatky atletického oválu. Tento krok vnímám pozitivně, jednou městu umožní postavit zde atletické sportovní zařízení. Hodně mimo realitu však bylo vyjádření paní místostarostky, která řekla, že by se mohlo začít stavět v roce 2023. Podívejme se na kauzu aquaparku, jak to město umí… Projekty, územní řízení, stavební řízení, výběrová řízení – to vše má své lhůty. A musí být tahoun, který tlačí na pilu. Situaci na městě tak nevidím. Nedávno jsem jako příbramský občan dopisem požádal pana Buršíka, zda by mi mohl poskytnout plán investic, ze kterého vycházel rozpočtový výhled, a o kterém mluvil na prosincovém ZM. Myslím, že se nejedná o nic, co by se mělo před Příbramáky tajit – naopak. Po urgenci mi odpověděl, že mi jej neposkytne, prý není veřejný. Myslím si, že město nemá ujasněnou investiční strategii, tudíž ani smysluplný rozpočtový výhled.

Poměrně krátce proběhla volba nového předsedy finančního výboru. Měla ale dost tragikomický nádech příbramského politikaření. V úvodním slovu starosta řekl, že cílem koalice bylo nabídnout toto místo opozici, a to z důvodu politické vyváženosti. Nikdo se však nepřihlásil, tak navrhuje pana Holého z ANO. Pan Konvalinka asi zapomněl na to, že když se po posledních volbách ujalo ANO v Příbrami vlády, tak si post předsedy FV nárokovalo. A nejen to: ANO jako jediný subjekt obsadilo ve FV hned dvě místa. Situace se nemá tak, že by ANO dospělo k názoru, že by post předsedy FV slušel opozici. ANO prostě nemá lidi, kteří by byli schopni a ochotni to dělat. Opravdu až komický byl starostův výrok: „Dlouhodobě nepovažujeme stav, kdy je finanční výbor bez předsedy, za optimální“. To je politická krasomluva na vysoké úrovni. A dorazil to tím, že opozice je zřejmě příliš „nesmělá“ se této funkce ujmout. Na to mu pan Král velmi trefně odpověděl, že to je především projev nedůvěry ke koalici. Když se v květnu 2020 probírala nominace pana Školouda na předsedu FV, tak se pan Holý podivil, jak je možné, že pan Školoud nevystoupil s nominačním projevem, ve kterém by zastupitelům sdělil své plány. Takového nominanta přece nebylo možné schválit! Pan Holý sice nyní krátce promluvil, ale určitě se jeho slova nedala pobrat jako nominační projev. Smyslem jeho vyjádření bylo, že to vlastně ani dělat nechce, že bude rád když se objeví jiný zájemce, a on se hned funkce vzdá.

Jako poslední bod zmíním projednávaný plán na sloučení obou příbramských gymnázií. Někteří zastupitelé vystoupili jasně, srozumitelně. Pro zachování obou škol se vyjádřili zastupitelé Šance, stejně se vyjádřil pan Schejbal, je znám shodný postoj pana Švendy. Neuchopitelná jsou bohužel vyjádření starosty. Ten nejdříve sdělil, že si počká na vyjádření ředitelů příbramských ZŠ. Následně poslal na kraj mail s žádostí, aby kraj reflektoval názory části příbramské veřejnosti, která je proti sloučení škol. V den jednání ZM byl zveřejněn postoj ředitelů ZŠ, kteří jsou pro sloučení a snížení počtu studijních míst na víceletých gymnáziích. To již pan Konvalinka nekomentoval. Poměrně jednoznačně promluvila paní Brožíková, a to v duchu vyjádření ředitelů ZŠ, tedy pro sloučení. Dokázala jít proti proudu. Trochu podivně mluvila paní Vesecká. Ta se opírala o odborné studie, které hodnotí víceletá gymnázia spíše negativně. Zároveň ale řekla, že nechce svůj názor sdělit. Přesto jsem její vystoupení pochopil spíše jako podporu názoru paní Brožíkové.

V tomto článku komentuji jednání ZM a nechci zabíhat jinam. Problematika plánu na slučování gymnázií bude v Příbrami velkým a dlouhodobým tématem. Také se k této věci vyjádřím, ale v samostatném článku. Jak je u nás zvykem, stane se z toho bohužel politikum. Neměla by to být ani věc emocí, nýbrž věc racionálního přemýšlení. Zatím jen dopředu naznačím: není až tak důležité, kolik bude v Příbrami gymnázií. Měl by se ale snížit počet nově přijímaných studentů, aby se z gymnázia opět stala skutečně výběrová škola jako tomu bylo dříve. Větší šanci získat studenty by měly dostat i jiné SŠ, jejichž absolventy také potřebujeme. Pokud to chce někdo vyjádřit maximálně zjednodušeně, bez okecávání, jsem pro sloučení obou škol. Více příště.

                                                                                                                 Václav Dvořák

Komentáře