Budoucnost jednotky požární ochrany v Rožmitále je nejistá

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – V poslední době se hodně diskutuje o financování výjezdové jednotky JPO II v Rožmitálu pod Třemšínem. Ta si v letošním roce připomene 20. výročí co funguje a za tuto dobu si vybudovala výborné renomé a stala se důležitou částí celého systému požární ochrany v příbramské územním obvodu. I přesto však jsou tu podle radního Aleše Halusky důvody, které právě vedou k velké diskuzi o budoucnosti nejen financování této jednotky.

Důvodů a faktorů je několik, jde především o financování. Město hradí ze svého rozpočtu celý provoz této výjezdové poloprofesionální hasičské jednotky cca 2 500 00 Kč ročně (platy hasičů, technika, vybavenost, ustrojení, pohonné hmoty, hasičárna, údržba a opravy, vytápění atd.). Což je špatně. Každé vedení města či obce je povinováno si svůj majetek a občany chránit. Není možné a v silách jen města Rožmitál, ze svého rozpočtu a na úkor našich občanů hradit všechny výjezdy mimo katastr našeho města a dokonce i mimo kraj. Takových výjezdů je dnes většina.

Naše výjezdová jednotka je v hasebním obvodu okresu Příbram jediná. Byla zřízena před 20 lety pro lepší dojezdovost k různým událostem, kde HZS Příbram má dojezdovost příkladně do Hvožďan na konec okresu Příbram 30 km tedy přes 30 minut. Kdežto Rožmitálská jednotka 11 km, 12 minut. Článek byl napsaný k zamyšlení, že zde musejí s financováním takové jednotky pomoci kraje a stát. Díky špatné legislativě i zákonům je tak vše hozeno na obce a města. Další řešení, i když z mého pohledu také ne moc pozitivní je to, že by dané obce na jejímž katastru je zasahováno přispívali finančně.

velitel jednotky Milan Polák a radní Aleš Haluska

Rožmitálská výjezdová jednotka má 14 hasičů ve třech družstvech. Slouží 24 hodin denně a musí vyjíždět do 5 minut! I proto 4 hasiči z výjezdové jednotky jsou zaměstnanci města – střediska technických služeb. Nedokážu si představit, jaký jiný zaměstnavatel by tohle jinak umožnil, pustit ze svého zaměstnání pracovníky, tak aby byly schopni do 5 minut výjezdu. S touto problematikou nám, až do letošního roku pomáhala dotace, kdy plat na jednoho pracovníka v takové poloprofesionální jednotce platilo město 60 % a hasiči 40 %. I o tuto poslední významnou podporu jsme přišli a to díky nařízení, že takový zaměstnanec ve výjezdové poloprofesionální hasičské jednotce musí mít pravidelné 75 denní, tedy dvou a půl měsíční školení na čerpání této dotace. Žádný zaměstnavatel nám své zaměstnance v této výjezdové jednotce neuvolní pomalu na tři měsíce. To prostě není možné a reálné ani pro naše město, kde by jsme přišli ve středisku technických služeb o čtyři lidi na dva a půl měsíce. Místo podpory v takovou jednotku udržet, nám tedy spíše dané zákony a nařízení nutí k zrušení dané jednotky.

Ani schůzka s ředitelem HZS Příbram a náměstkem krajského ředitele Středočeských hasičů nenasvědčuje v nějakou podporu a posun dané věci kupředu. Pan náměstek dokonce údajně konstatoval, když jsme mu sdělili, že nás dobrovolné sbory SDH na našich vesnicích spadající pod město Rožmitál stojí cca 200 000 Kč ročně, nechť je tedy zrušíme a máme na provoz výjezdové jednotky. Podotýkám, že to je pro mě samotného i vedení našeho města s cela nepřijatelné! Naopak hasiči – SDH jsou dnes jediní, co nám drží naše obce a vesnice pohromadě! Tyto sbory na našich vesnicích plánujeme neustále podporovat, opravovat hasičárny a sdružovat lidi a kulturu na našich vesnicích. Hasičů celkově si moc vážím za jejich práci a nasazení. Uchráněný majetek i životy.

Sám mohu říci, že jsem proti zrušení naší výjezdové hasičské jednotky a budu se snažit na radě města o tom přesvědčit a podpořit naše hasiče i když bez pomoci financování bude do budoucna velmi těžké naši jednotku udržet.

Po zrušení naší jednotky by zde v dané lokalitě musela být zřejmě vybudována hasičárna s profesionálním HSZ a nebo smluvně z jiných krajů dojezd HSZ. Obě varianty budou silně finančně náročné, nežli najít cestu pro pomoc financování naší jednotky, což právě nechápu tedy. Rozhovory s vedlejšími městy a obcemi příkladně Březnice, Hvožďany s panem místostarostou obce Ing. Michalem Zdeňkem, který mne sdělil, že by danou jednotku po Rožmitále určitě nezřizovali, neboť na to nemají finance ani vybavení a sloužící hasiče do výjezdové jednotky. Je to opravdu začarovaný kruh. Pro méně zasvěcené by došlo (k čemuž doufám nedojde) ke zrušení pouze výjezdové poloprofesionální jednotky JPO 2 Rožmitál pod Třemšínem. Nikoliv tedy SDH Rožmitál pod Třemšínem. Hasičů si zde vážíme a potřebujeme. Vedou naši mládež, pořádají ples, soutěže atd. . Po zrušení výjezdové jednotky by došlo pouze k tomu, že daná SDH Rožmitál by byla zařazena v JPO 5 a působila by pouze na katastru našeho města Rožmitál pod Třemšínem a našim občanům.

S úctou radní města Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska.

 

Komentáře