Václav Dvořák: Postřehy z lednového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z letošního prvního zasedání městského zastupitelstva.

Lednové zastupitelstvo nemělo na programu mnoho bodů. Jen jeden byl vyloženě problémový – žádost 1. FK Viagem Příbram a.s. Žádala o návratnou finanční výpomoc (to je bezúročná půjčka)  ve výši 7 mil Kč. Přesto jsme ani tentokrát neskončili brzo.

V úvodu jednání starosta oznámil, že „FK“ svoji žádost stáhla, údajně ji chce nějak doplnit. Možná to tak je, možná byl důvod stažení jiný. Každopádně jsem žádost považoval za nepřijatelnou a nechápu, že ji mohl pan Konvalinka protlačovat. Město nemá rozpočet, funguje v rozpočtovém provizoriu (to nekritizuji). Nemá dokončený plán investic ani střednědobý rozpočtový výhled. Jako znalý člověk vím určitě jedno: městu budou zanedlouho hodně chybět peníze. A starosta by bezúročně půjčoval, navíc s mizivou pravděpodobností vrácení půjčky. Tak koná dobrý hospodář? Musím pochválit členy finančního výboru, kteří se jednohlasně vyslovili proti poskytnutí, bez ohledu na stranickou příslušnost. Tak uvidíme, zda bude mít tento příběh pokračování.

Zajímavý byl první projednávaný bod, kde radní navrhovali, aby se příděl peněz z městského rozpočtu do tzv. Sociálního fondu zvýšil oproti dosavadnímu stavu o 2/3. Pro město by to znamenalo roční úbytek peněz asi 2 mil. Kč. Sociální fond je obdoba FKSP a lze z něj hradit vyjmenované benefity zaměstnancům úřadu. Odůvodněním bylo, že vedení města chce zatraktivnit zaměstnávání na MÚ. V podkladovém materiálu to chybělo, tak jsem se zeptal, kolik peněz momentálně ve fondu je a jaký je jeho roční přírůstek či úbytek. Dozvěděl jsem se, že tam je 6 mil. Kč a ročně tam přibývá dalších 600 tis. Kč. Za takové situace je ale absurdní příděl do fondu zvyšovat. Bylo mi řečeno, že RM chce upravit směrnici, která upravuje, na co lze z fondu zaměstnancům přispívat. Proti tomu nic nemám, platy zaměstnanců opravdu nejsou nic moc. Logické by ale bylo, aby se nejprve upravila směrnice, následně aby se z větší části vyčerpaly ty miliony co tam jsou, a teprve potom by se mohl podle vývoje upravit odvod z rozpočtu do fondu. Jdeme na to odzadu, jako v Kocourkově.

Dalším pro mne závažným bodem byl návrh RM, aby si zastupitelé zvedli odměny na maximální možnou hodnotu. V Příbrami přitom platí, že členové výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, za svoji práci nedostávají nic, zatímco zastupitelé za to mají asi 2 tis. Kč měsíčně. Vystoupil jsem a řekl, že návrh rady je pro mne nepřijatelný. Takové navyšování odměn je projevem povýšenosti politiků nad občany, a že členové výborů či komisí mají dostávat stejnou odměnu, ať jsou zastupiteli nebo ne. Spojenci s takovým návrhem vystoupili již dříve. Starostův přístup k řešení nebyl zpočátku vstřícný, nicméně následně se o našem návrhu (mimo zastupitelstvo) začalo jednat. V diskusi mne podpořila Markéta Škodová a původní návrh nakonec nebyl schválen. O odměnách nezastupitelů se s vedením města dále jedná.

Dlouhý byl bod „různé“. V něm bylo nejvýznamnější vystoupení Aleše Baráška o rekonstrukci bazénu. Momentálně probíhá vyhodnocování výběrového řízení na rekonstrukci, do něhož se přihlásil jediný zájemce. Pan Barášek se starosty zeptal, co si vzal z jeho dřívějších podnětů, jak bazén rekonstruovat. Starosta odvětil že nic, protože příprava na rekonstrukci již běží a nyní je možná ve finále. To, že vyhlášená soutěž musí nějak doběhnout, to zcela chápu. Pan Barášek se ale logicky zeptal, co budeme dělat, až se případně zjistí, že ta jediná nabídka je pro město nevýhodná. Starosta neochotně připustil, že by se mohlo také stát, že začneme od začátku. A to mne děsí. Stará ani nová RM nepřipravovaly nouzový „plán B“, byli bychom ve slepé uličce. Zodpovědný manažer takovou situaci nesmí připustit. Signálů, že by se to mohlo stát, bylo dost. Doplním, že vyhodnocování jediné podané nabídky má probíhat až do března. Zatím o nabídce nic nevíme, ani nabídnutou cenu.

V závěrečném bodu programu, určeném zejména pro občany, měl zajímavé vystoupení pan Dominik Lednický. Zeptal se starosty, co musí splňovat zastupitel, aby se stal radním. Svůj dotaz odůvodnil tím, že nového radního Tomáše Dvořáčka za jeho minulé čtyřleté působení v pozici zastupitele neslyšel promluvit. Pan Konvalinka byl touto občanskou otázkou evidentně zaskočen. Odvětil panu Lednickému, že radní musel projevit nějaké dovednosti, zkušenosti a nějaký odborný přínos pro radu. Tak si o tom udělejte obrázek sami.

Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře