Václav Dvořák: Postřehy z dubnového zastupitelstva

Václav Dvořák.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z dubnového zasedání městského zastupitelstva.

Na dubnovém zastupitelstvu se rozdělovalo přibližně 20 mil Kč dotací. Také jsme přivítali nového zastupitele za ANO, pana Karla Vilda. Ale asi nejzajímavějším bodem byla informace Markéty Škodové o tom, co podivného zjistila kolem městské Galerie Františka Drtikola (GFD).

V úvodu zasedání složil slib Karel Vild. Nahradil pana Šaška, který ze zdravotních důvodů odstoupil. Následně přišel návrh, aby byl pan Vild zvolen do finančního výboru (FV). Zeptal jsem se jej, jakou má kvalifikaci k tomu, aby (jako člen FV) radil zastupitelům ohledně hospodaření města. Dozvěděl jsem se od něj, že k tomu žádná odborná kvalifikace potřeba není. Vyjádřil jsem nesouhlas a přesvědčení, že má-li být FV poradním orgánem ve věcech hospodaření, měli by tomu jeho členové přiměřeně rozumět. V diskusi následně vystoupil pan Buršík (bývalý ekonomický místostarosta za ANO). Potvrdil slova pana Vilda o tom, že ve FV odborníci být nemusí. Příkladem uvedl jiného člena FV, který pracuje jako obsluha na benzínové pumpě a jehož přínosu pro FV si váží. A připomenul, že moji osobu v minulém volebním období spojené síly ANO a ODS z FV vyloučily. Tak to vážení čtenáři vypadá, když místo odbornosti rozhodují politické zájmy. Tak také vypadalo ekonomické řízení města za pana Buršíka, kdy jej po posledních volbách ANO už ani nechtělo do party.

Pana Vilda se týkala ještě jedna věc. Občan Tomáš Mosler se jej v závěru zasedání zeptal na okolnosti ohledně zmizelé dotace ve výši téměř 4 miliony Kč, kterou dostala před lety jeho firma. Dotaci nevyužila k deklarovanému účelu, peníze zmizely, a pan Vild tuto firmu prodal s pomocí trestně stíhaného právníka bílému koni s kořeny v Panamě. Karel Vild odvětil, že nevidí důvod, aby na tyto otázky odpovídal.

Jednání kolem dotací proběhlo docela klidně. Za zmínku stojí jen dva momenty. O dotaci žádal mj. fotbalový klub FK Viagem a.s. Tato firma je v úpadku, přičemž pravidla pro rozdělování dotací nedovolují takovému žadateli vyhovět. Přesto sportovní komise poslala do RM i variantní návrh, aby tento klub dotaci obdržel. RM dobře zareagovala a navrhla zastupitelům dotaci neposkytnout. Nicméně jsem radním připomněl, že když v lednu navrhovali poskytnout této firmě bezúročnou půjčku 7 milionů Kč, tak situace s úpadkem byla stejná. A stejně jako u dotací městská pravidla zakazují firmě v úpadku půjčku poskytnout. Starosta na moje připomenutí nereagoval. Je až komické, že tento klub žádal také o dotaci pro „jiné IČO“, pro spolek fotbalové akademie. Je to úspěšný spolek, podporu si myslím zaslouží, nicméně zatím nedostal nic. Statutární orgány jak Viagemu, tak Akademie to amatérsky zpackaly.

Ohledně dotací musím pochválit paní Frýbertovou. Dala si práci a vypátrala, že jeden z žadatelů o kulturní dotaci nesplnil podmínky a roky opakovaně žádal o dotaci na to samé, dokonce aniž by splnil, co v žádosti sliboval. Zastupitelé upravili návrh z RM a tuto dotaci neposkytli.

Nejzajímavější z celého zasedání byl bod různé. V něm se nejprve zeptala Markéta Škodová ze Spojenců pánů Konvalinky a Peterky, jak jsou spokojeni s fungováním GFD. Sdělili, že jsou. Následně paní Škodová přednesla dosti dlouhou informaci o fungování GFD v posledních letech. Jednak doložila hluboký odborný úpadek poté, co paní Hanu Ročňákovou vystřídal v ředitelské funkci pan Freiberg. A ještě závažnější byly informace o podezření na finanční a dotační podvody. Starosta i příslušný místostarosta vypadali velmi překvapeně. Otázka potom zní, proč tyto věci dokáže zjistit nová opoziční zastupitelka a ne placení funkcionáři, kteří to mají v popisu práce. Cela kauza bude mít pokračování a o všem je možné se dočíst v příbramských elektronických médiích.

                                                                                 Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře