Václav Dvořák: Postřehy z listopadového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z listopadového zasedání městského zastupitelstva.

Po 4 letech jsem se opět zúčastnil jednání zastupitelstva města (ZM) jako zastupitel, tentokrát opoziční. A již toto první zasedání ukázalo, jak (staro)nové vedení Příbrami vnímá politickou kulturu či jak vysoko má nasazenou laťku kvality, profesionality. Zatím šlo většinou jenom o procesní záležitosti (jednací řád ZM, odměňování…). Trochu mne ale mrazí, když si představím, že se bude obdobným způsobem rozhodovat o důležitých věcech, např. o rekonstrukci bazénu.

Prvním bodem, kde jsme se zasekli, bylo schválení jednacího řádu. Rada města (RM) zastupitelům předložila návrh, který byl plný nedokonalostí. Vysvětlil jsem zastupitelům, že je vhodné vypustit zdvojené pasáže, odstranit věcné chyby, zjednodušit text, přiblížit jednací řád praxi. Čekal jsem, že na mé připomínky a dotazy budou jako navrhovatelé reagovat radní, zejména starosta. To jsem se zmýlil. Starosta k připomínkám mlčel a vyzval k reakcím vedoucí odboru. Ta ale do ZM jednací řád nepředkládala! Považte tu absurditu: zastupitelům předkládala jednací řád RM, za chyby to ale schytala úřednice. Vzpomněl jsem si na epigram od K.H.Borovského: „Nechoď Vašku s pány na led, neboť mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme“. Většina mých návrhů byla odsouhlasena. Jen radnímu Fuksovi se možná zaseklo tlačítko a byl vždy proti. Starosta Konvalinka si k tomu posteskl, že jsme jednacím řádem ztratili dost času. To je pravda. Ale stačilo, aby nám radní připravili lepší návrh a mohlo to být za pár minut. Nechť hledá chybu u sebe.

Jako racionální člověk neumím pochopit hlasování koalice ohledně odměňování zastupitelů. Šlo o to, že zastupitel má být odměňován i za ještě jednu další funkci (např. člen výboru či komise), samozřejmě pokud ji vykonává. Navrhoval jsem, aby měl zastupitel možnost volby se této druhé odměny vzdát. Důvod je daňový. Další odměna by totiž mohla způsobit takový nárůst odvodové povinnosti zastupitele – OSVČ, že by mohl násobně více ztratit, než kolik získá tou druhou odměnou. Pokud se zastupitel odměny vzdá, město navíc ušetří peníze. Věc výhodná pro všechny, nicméně vládní zastupitelé návrh zamítli. Opravdu nechápu…

Zajímavý byl bod volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru (FV, KV). Nejprve jsem se zeptal, zda byly kromě stran zastoupených v ZM osloveny i jiné strany a organizace (např. OHK), jak tomu bývalo dříve zvykem. Dozvěděl jsem se, že nikoliv. RM navrhla zúžení počtu členů obou výborů z 9 na 7. Dal jsem návrh, aby počet členů obou výborů byl 9. Dále aby byly osloveny další subjekty, zda mají zájem do těchto výborů někoho vyslat a později by ZM dovolilo další členy výborů do počtu 9. Hlasy ANO, ODS a SPD byl můj návrh zamítnut. To není dobrý vývoj…

Setkal jsem se s údivem, proč nekandiduji do FV. Proto jsem na ZM vystoupil a tuto věc vysvětlil. Strany ANO a ODS mne ve vzájemné spolupráci před časem z FV odstranily. Vadil jsem jim, jejich politické zájmy prý byly jiné. Stejné strany vládnou i dnes a já nemíním znovu absolvovat trapný „restart“. Měl bych opět pouze apolitický odborný přístup, který jim tolik vadil. 14 hlasy byl zvolen předsedou FV pan Buršík. Jako ekonom si svoji parketu v ZM určitě najdu i mimo FV.

Přímo pikantní byla volba KV. Vystoupil pan Schejbal z Pirátů a řekl, že politická kultura velí zvolit za předsedu KV představitele nejsilnější opoziční strany. Proto byla navržena Markéta Škodová ze Spojenců, nicméně následně padl také návrh na Petru Novotnou z SPD. Nejdříve se hlasovalo o paní Novotné a ta získala 14 hlasů (ANO, ODS, SPD), čímž byli Spojenci odsunuti na druhou kolej. Ale ne dosti na tom. SPD, evidentně neoficiální člen koalice, dále navrhla na člena KV pana Kostjaka. Jedná se o rozporuplného příbramského developera, o kterém se ví, že nedávno na svém autu propagoval Vladimíra Putina. Zvolen nebyl, získal jen 10 hlasů, ale mezi nimi i hlasy starosty Konvalinky nebo místostarosty Peterky.

Už jen lehce zmíním bod Různé. Dotázal jsem se, zda z důvodu značné rozdílnosti volebních programů ANO a ODS v důležitých věcech (zejména aquapark) koalice vytvoří dokument charakteru programového prohlášení. Je přece dobré vědět, kam chce město směřovat. Dozvěděl jsem se z úst starosty, že to není potřeba. Následně se rozvinula diskuse právě o rekonstrukci aquaparku. Ivan Fuksa razantně vyslovoval právní názory ohledně dočasných staveb (ODS chce zastřešit venkovní bazén) a jen tím projevil svoji neznalost stavebního zákona. Do diskuse se aktivně zapojil pan Barášek ze Šance, kterého očividně nadzvedával dosavadní liknavý přístup vedení radnice k řešení tohoto největšího problému současné Příbrami. Jistě se v této věci brzy rozvine další dějství a jsem na ně moc zvědav. Bohužel ale nečekám pro naše město dobrý konec, zvláště v kontextu dalších nutných investic. Uvidíme.

Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře