V Milíně staví méně autobusů než dříve

MILÍN – Koncem loňského roku došlo ke zrušení několika zastávek autobusových spojů do Prahy a zpět, které zastavovaly v obci především ve všední dny. To se negativně projevilo především pro cesty do zaměstnání a k lékařům.

Omezení se také dotklo spojů do Příbrami a zpět, zvláště o sobotách a nedělích. Bohužel vedení obce má prakticky svázané ruce, neboť se jedná o soukromé dopravce, především o linky ČSAD STRANS, kteří nemají povinnost předem informovat o chystaných změnách a řešit obslužnost z jednotlivých míst.

„Není v možnostech obce je přimět, aby do Milína zajížděli. Vznikla proto petice, která požaduje zlepšení situace. Archy jsou k dispozici na radnici, v samoobsluze COOP a v knihovně. Až se sejde více podpisů, obec tyto archy přiloží k žádosti na odpovědnou instituci v rámci Středočeského kraje,“ uvedla v obecním zpravodaji radní Dana Reiterová.

Komentáře