V Březnici vznikne komunitní bydlení pro klienty organizace Nalžovický zámek

Březnice

BŘEZNICE/STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení ke stavbě Komunitního bydlení v Březnici, jež využijí klienti organizace Nalžovický zámek.

V nově budovaném objektu komunitního bydlení by mělo nalézt nový domov 18 klientů organizace Nalžovický zámek. „Komunitní styl bydlení přinese klientům, nejčastěji osobám s mentálním postižením, takový styl života, který jim napomůže v rozvoji samostatnosti a soběstačnosti v denních aktivitách a při péči o svou osobu. To může dále vést i k rozvoji schopností k získání práce buď v chráněném nebo i na otevřeném pracovním trhu,“ vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek. První klienti by se do nového domova mohli nastěhovat nejpozději v roce 2027.

Náklady na vytvoření projektové dokumentace jsou odhadovány na tři miliony korun, přičemž odhad nákladů na celý projekt je zhruba 80 milionů korun. Pro výstavbu kraj počítá s financováním z evropských fondů.

Komentáře