Mezinárodní Den boje proti násilí na ženách: Hlas proti tichému utrpení

Ilustrační foto.

PŘÍBRAMSKO/ČR – Dne 25. listopadu, Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, se zdvihá hlas proti tichému utrpení žen postižených domácím násilím, sexuálním zneužíváním a obchodem se ženami. Bohužel jde stále o velmi aktuální problém i v České republice.

„V roce 2022 řešili policisté na Příbramsku šestkrát týrání osoby žijící ve společném obydlí a jednou případ nebezpečného pronásledování. V minulém roce došlo na Příbramsku také k deseti případům znásilnění, což je stejný počet jako v předchozím roce,“ připomněla příbramská policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Domácí násilí na ženách zahrnuje chování, které vyvolává u jedné osoby strach z druhé. Násilníci touží po převaze, kontrole a moci, přičemž násilí může nabývat formy fyzického, sexuálního či psychického ubližování, sociální izolace a ekonomické závislosti. Charakterizuje ho opakovanost, nárůst intenzity a probíhá v tajnosti bez svědků. Jasně vymezené role násilníka a oběti dávají násilí jasnou strukturu.

„Většina obětí se bohužel s problémem nesvěřuje, často jej tají a stydí se. Ženy se mohou cítit vineny a často hledají omluvy za násilné chování svých partnerů. Je alarmující, že pomoc vyhledávají až po delší době nebo až v situaci, kdy je ohrožen jejich život,“ konstatuje policejní komisařka Schindlová.

Násilí není nikdy spravedlivé a trestní oznámení mohou být podána na obvodním oddělení policie, na pracovišti „kriminálky“ nebo na státním zastupitelství. „Proti násilné osobě mohou být učiněny kroky, včetně dočasného vykázání ze společného obydlí, které má preventivní charakter. Policejní kontroly jsou rovněž prováděny k ověření dodržování tohoto opatření,“ říká příbramská policejní komisařka prevence.

V rámci boje proti násilí v rodině je důležité připomenout tzv. signál pomoci, mezinárodní gesto, které může ohrožená osoba využít při komunikaci s okolím nebo při videohovoru. To není doprovázeno slovy, ale jednoduchým gestem, kdy osoba otevře dlaň s nataženými prsty, ohne palec do dlaně a schová ho, vytvoří pěst se skrytým palcem uvnitř. Toto gesto symbolizuje naléhavou potřebu pomoci.

Mezinárodní den proti násilí na ženách nám připomíná, že každý má právo na bezpečí a důstojnost. Boj proti násilí začíná informovaností, podporou obětí a nulovou tolerancí vůči těmto neetickým činům.

Komentáře