Velké srdce a díky všem v první linii

PŘÍBRAM – V dnešní době bychom měli děkovat všem, kteří se každodenně vystavují nebezpečí nákazy koronavirem jen proto, aby pracovali pro druhé. Právě těmto lidem patří naše díky.

Nejen na území České republiky se děkuje všemožnými způsoby těm, kteří jsou v první linii. Výzvy jsou různé, večerní potlesk, zpěv, vytvoření srdce v oknech… Příbram nyní touto formou děkuje také.

„Nedávno mi přišel podnět od jednoho z občanů, zda by město nemohlo nějak symbolicky poděkovat lidem, kteří v současné pandemické době nasazují své životy a zdraví při práci pro druhé. Mám tím na mysli lidi, u kterých se vžilo označení „ti v první linii“. Obecným symbolem poděkování a respektu je srdce. Všímám si, že v několika oknech domů v našem městě srdce svítí. Oslovil jsem tedy pana Ing. Máchu, ředitele Technických služeb, zda by nebylo možné vytvořit podobný symbol, který by vyjadřoval respekt a díky našeho města směrem k lidem, kteří se o nás denně starají. Během několika dní pracovníci TS vyrobili nad rámec svých pracovních úkolů srdce, které necháme po několik týdnů svítit na náměstí T. G. Masaryka jako symbol toho, že město Příbram si váží práce a statečnosti lidí v první linii. Pracovníkům TS v čele s panem ředitelem Máchou děkuji. Srdce svítí i pro ně!,“ říká starosta města Jan Konvalinka.

Komentáře