Turisté se brzy dočkají nové Brdské hřebenovky

BRDY – Turistická oblast Brdy a Podbrdsko se může pochlubit třemi novými pěšími trasami o celkové délce 13 km, které vznikly ve spolupráci se spolkem Brdy, Podbrdsko a Klubem českých turistů. Tyto trasy, podpořené Středočeským krajem, významně doplní stávající síť turistických tras v oblasti bývalého vojenského újezdu Brdy a umožní vznik tzv. Brdské hřebenovky dlouhé 120 km.

Nové trasy jsou v terénu vyznačeny pásovými značkami a jsou doplněny tabulkami a směrovkami na rozcestích. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda k tomu uvedl: „Oblast bývalého vojenského újezdu Brdy nabízí opravdu nepřeberné množství úžasných míst, která si pozornost turistů rozhodně zaslouží. Z vytvoření nových turistických tras mám proto velkou radost. Zejména mě těší nová „hřebenovka“, která díky novému 8 km úseku spojí masiv Toku a oblast vrcholu Praha. Jedná se o jedny z nejvyšších poloh Brd, které jsou pro návštěvníky velmi atraktivní.“

Na vyznačování nových tras se podílelo více institucí. „Děkuji za skutečně příkladnou spolupráci při hledání a realizaci nových tras všem, kdo se na jejich realizaci podíleli. Jak Klubu českých turistů, tak i CHKO Brdy a Armádě České republiky spolu se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR. Vaší pomoci si opravdu velice vážím,“ doplnil Švenda. Předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek k tomu dodává: „Jsme přesvědčeni, že vyznačením nových tras návštěvníky usměrníme po vhodných a bezpečných komunikacích a zabráníme tak živelnému vytváření stále nových cest a stezek v lokalitě, která může být za určitých okolností i objektivně nebezpečná.“

Turisté se kompletního doznačení Brdské hřebenovky dočkají již v průběhu června. Kromě nových tras chystá spolek pro návštěvníky Brd i další novinku. Díky spolupráci s Waldorfskou školou z Příbrami bude v příštích několika letech označeno zhruba 10 brdských vrcholů a zajímavých míst dřevěnými označníky s reliéfem zvířete nebo jiného motivu charakterizujícího konkrétní vrchol. „Tímto způsobem budou označeny nejen ty nejzajímavější a nejnavštěvovanější vrcholy Brd, ale například umělecky ztvárněné dřevěné označníky se schránkou pro vrcholovou knihu budou návštěvníky lákat i na vrcholy méně známé,“ popisuje novinku radní Švenda. Reliéfy budou umístěny například na vrcholech Tok, Praha, Třemšín, Koruna a Houpák.

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., působí na podporu rozvoje cestovního ruchu v jihozápadní části Středočeského kraje. Na území Středních Čech působí zcela nebo zčásti celkem 10 organizací destinačních managementů, mezi nimi například Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko a Posázaví. Jejich hlavním úkolem je koordinace aktivit cestovního ruchu a podpora turistického ruchu v regionu. Radní Švenda vysvětluje: „Oblastní organizace pro destinační management jsou našimi důležitými partnery pro rozvoj cestovního ruchu v rámci Středočeského kraje.“ Letos bylo v rámci dotačního programu rozděleno více než 9,4 milionu korun devíti organizacím. Finanční prostředky na podporu činnosti spolku Brdy, Podbrdsko jsou hrazeny formou členského příspěvku, který pro rok 2023 činil 1,03 milionu korun.

 Trasa Bratkovice (Dominikální Paseky) – Slonovec (1,5 km)

Nová modrá turistická značka vede z osady Dominikální Paseky v obci Bratkovice na hřeben Slonovec a propojuje již existující zelenou značku. Územím CHKO prochází trasa po stávajících neznačených lesních cestách. Záměr nové trasy vycházel z úmyslu značenou trasou zpřístupnit návštěvníkům Brd atraktivní hřeben Slonovec také od železniční stanice ČD v obci Bratkovice a současně i z tzv. Masarykova okruhu, který je již vyznačen.

 

 

Komentáře