Dvě ze tří přestavovaných lávek jsou už v provozu

Lávka na Flusárně. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Ve městě se letos pracuje na přestavbě tří lávek přes Příbramský potok. Dvě z těchto lávek, na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka, jsou již dokončeny a zpřístupněny před původně plánovaným termínem.

Přestavba lávek je součástí dlouhodobého plánu na obnovu infrastruktury. Staré dřevěné lávky jsou postupně nahrazovány novými železobetonovými konstrukcemi. Jako první byla na podzim loňského roku dokončena lávka ve Špitálské ulici. V letošním roce město naplánovalo rekonstrukci dalších tří lávek – na Flusárně, u Čekalíkovského rybníka a u koloniálu na Rynečku. První dvě lávky jsou již plně funkční, zatímco lávka na Rynečku by měla být hotova do konce června.

Starosta Jan Konvalinka uvedl: „Přestavba tří zmíněných lávek se soutěžila na dílčí části – zvlášť lávka na Rynečku a lávky na Čekalíku a na Flusárně jako celek. Na tyto dvě lávky byly podány čtyři nabídky a s nejnižší nabídkovou cenou zvítězila Stavební společnost Hobst, a. s. Přestavba každé z lávek měla trvat tři a půl měsíce, díky koordinaci prací, kdy se pracovalo souběžně na obou lávkách tak, aby alespoň jedna byla vždy průchozí, se podařilo dílo dokončit před termínem a od začátku června jsou obě tyto lávky plně funkční. Lávka na Rynečku, kterou realizuje společnost Invessales, má být podle harmonogramu hotova do konce června.“

Přestavba lávek na Flusárně a u Čekalíkovského rybníka byla vysoutěžena za cenu 7 712 476,40 Kč včetně DPH. Konečná cena se zvýšila o necelých 470 000 Kč kvůli dodatečným úpravám zídek, sanaci a potřebě delších pilotů při založení stavby.

Město má ve své správě celkem 18 mostů a lávek na Litavce a 26 staveb přes Příbramský potok. O špatném stavu těchto konstrukcí se ví od roku 2018, kdy Simona Žďánská ze Samostatného oddělení silničního hospodářství městského úřadu Příbram přiznala, že stav lávek a mostů se dlouho neřešil. Poslední prohlídka před tímto zjištěním se uskutečnila v roce 2002. Město poté uzavřelo smlouvu na pravidelné prohlídky mostů a lávek, které nyní probíhají každoročně. „Tato kontrola by následně měla probíhat každý rok,“ dodala na podzim 2018 Simona Žďánská.

Lávka u Čekalíkovského rybníku. Foto: Eva Švehlová

Komentáře