Příbramská vrchní sestra oddělení ARO Ludmila Prokopová je ve finále soutěže Sestra roku

PŘÍBRAM – Příbramská vrchní sestra z oddělení ARO příbramské nemocnice se ve finále uchází o letošní titul Sestra roku. Ocenění Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci.

Je tomu už 43 let, kdy Ludmila Prokopová začala pečovat o pacienty. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Příbrami pracovala na neurologickém a poté na ortopedickém oddělení příbramské nemocnice. Od roku 1987 působí na oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, od 1. ledna 2004 v pozici vrchní sestry.

Paní Ludmila je velmi zkušená zdravotní sestra, jejímž životním i profesním krédem je maximální snaha o záchranu životů. Na těchto profesně i lidsky náročných pracovištích s pacienty v přímém ohrožení života, mívá personál jakousi „ochrannou ulitu“, aby zvládal každodenní stres vyplývající z tohoto povolání. U Ludmily Prokopové tomu tak rozhodně není. Je velmi empatická. Vždycky je ale rozhodnou vrchní sestrou, jejíž velkou výhodou je dlouholetá praxe v péči o pacienty. V důležitých situacích se umí rychle a správně rozhodnout, umí podpořit pacienty i jejich blízké, dodat jim odhodlání, naději a citlivě je utěšit v těžkých chvílích. Pro své kolegyně a kolegy je bez nadsázky „druhou mámou“. Rukou pevnou, ale citlivou je vede k precizní profesionalitě a lidsky vstřícnému přístupu, ohledu a taktu k pacientům a jejich rodinám. Dokáže ale i naslouchat každé jednotlivé sestřičce, záchranáři či sanitářce a podpořit je tam, kde je třeba, včetně osobních životních situací. Její srdce je otevřeno i pro kolegyně a kolegy z ostatních oddělení nemocnice.

Pro lékaře oddělení v čele s primářem je paní vrchní jistotou, že péče o pacienty je za všech okolností plně zajištěna. Ludmila Prokopová je velmi zkušená a odborně vzdělaná sestra, která patří ke kmenovým zaměstnancům nemocnice. Díky svému vstřícnému přístupu ke spolupracovníkům i k pacientům, smyslu pro týmovou práci a odpovědnost je velmi oblíbená nejen na svém domovském pracovišti, ale i v celé nemocnici. Je však také žena, matka, dcera či sestra s obyčejnými starostmi i radostmi života, která ale nezkazí žádnou legraci. Mezi její koníčky kromě zvířat patří i rekreační sport – lyžování, pěší turistika a cyklistika. Zdobí ji též celoživotní optimismus, smysl pro humor a hezký vztah k lidem i ke zvířatům.

Podrobnosti o soutěži najdete na https://sestraroku.zdravi.euro.cz/

Komentáře