Těžba v lomu může v Petrovicích ohrozit zdroj pité vody

Petrovická radnice.

PETROVICE U SEDLČAN – O ztrátu zdroje pitné vody, zvýšení prašnosti a celkového zhoršení kvality života se obývávají obyvatelé obce i přilehlých osad. Zdrojem jejich obav je žádost společnosti Agir o prodloužení platnosti Plánu otvírky a přípravy dobývky (POPD) v lomu Skoupý.

Současný plán platí do roku 2023 a společnost Agir požádala obec o prodloužení jeho platnosti až do vytěžení zásob. Důvodem je, že povolené vytěžení bylo splněno jen z velice malé části. Vzhledem k tomu, že zastupitelé Petrovic žádosti těžařů nevyhověli, nezbývá společnosti Agir než začít připravovat podklady pro nový Plán otvírky a přípravy dobývá, které v sobě zahrnuje i velkou EIU, neboli posouzení vlivu na životní prostředí. „Zástupci spolčenosti Agir argumentují tím, že současný plán jim umožňuje těžbu v daleko větší míře, jenže problém je v tom, že jim také umožňuje zahloubení o zhruba patnáct metrů a my máme obavu, že společně se zahloubení a čerpáním důlní vod, bude významně ohrožený náš zdroj pitné vody,“ vysvětluje zamítavé stanovisko zastupitelstva petrovický starosta Petr Štěpánek.

Kromě ohrožení zdroje pitné vody vidí petrovičtí zastupitelé další problém v jeho rekultivaci. „Jedna z variant počítala s jeho zavážením materiálem z příbramských odvalů a to se nám také příliš nelíbí,“ říká Petr Štěpánek s tím, že pomyslnou poslední kapkou bylo, že společnost Agir letos požádala o čerpání důlních vod, o kterém původně tvrdila, že k němu nedojde a de facto se připravovala na zahloubení lomu. To by právě ohrozilo zdroj pitné vody.  Proto obec Petrovice do celé věci vstoupila a vymohla zrušení souhlasné závazného stanoviska Středočeského kraje, které zrušilo ministerstvo zemědělství. Reakce firmy byla taková, že zahlubovat lom nechce, ale zároveň rušící stanovisko ministerstva napadla. To podle vedení Petrovic značně podrylo její důvěryhodnost.  Tím se podle zastupitelů vyčerpaly veškeré možnosti další diskuze. „To jejich lavírování i přehlížení problémů lidí žijících v okolí vedlo k tomu, že jsme jejich žádosti nevyhověli. Ať tedy připraví nový Plán otvírky a přípravy dobývky se zjišťovacím řízením vlivu na životní prostředí s ohledem na ochranu vod,“ uzavírá petrovický starosta.

Komentáře