Iniciativa „Rodiče za děti“ nesouhlasí s testováním dětí ve školách

Ilustrační foto.
Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.
 
PŘÍBRAM – Vedení města 21. dubna informovalo, že se místostarostka Zorka Brožíková sešla se zástupci rodičovské veřejnosti, se kterými mluvila o povinosti testování dětí při návratu do škol a nošení roušek v nich. Jednalo se o zastupce rodičů, kteří s uvedenými podmínkami návratu dětí do škol nesouhlasili. Ti na nám nyní k této věci zaslali své stanovisko:

 

Datum 12.4.2021 si budou pamatovat všichni rodiče, kteří se rozhodli aktivně vyjádřit svůj nesouhlas s nastavenými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ohledně povinného testování dětí a nošení roušek ve školách. Každý rodič má právo bránit svoje děti, pokud cítí, že je nešetrně a nedůstojně zasahováno do jeho práv. Za tímto účelem vznikla i v Příbrami neformální skupina  z řad rodičů, kteří se rozhodli vystoupit z řady a podniknout aktivní kroky. K osobní schůzce mělo původně dojít přímo s panem starostou Janem Konvalinkou, který však nakonec vedení schůzky předal paní místostarostce Zorce Brožíkové. 

Cílem našeho jednání bylo zjistit, jaký postoj k nastaveným opatřením zaujímá vedení města Příbrami, neboť v té době nás znepokojoval případ pana ředitele Ivana Semeckého ze Semil, který byl Radou města Semily odvolán, když nedovolil testování a nošení roušek na tamní waldorfské škole. Dostali jsme jasné vyjádření od paní místostarostky, že takto by bylo postupováno i v případě jakéhokoli ředitele v Příbrami, pokud by se svým osobním postojem vyhranil proti vydaným vládním opatřením. V případě vyjádření jakéhokoli nesouhlasu máme jakékoli další kroky činit buď pouze na Ministerstvo zdravotnictví nebo školství anebo kontaktovat přímo ředitele školy. Na radnici jsme v žádném případě nežádali nedodržování vládních opatření, ale naší snahou byla cesta k diskuzi na dané téma a zjistit postoj radnice k současné situaci ve školství a jakým způsobem by dokázalo město jako zřizovatel nabídnout pomocnou ruku těm rodičům, kteří se odmítli daným podmínkám podřídit. Dostali jsme informaci, že naše skupina je v podstatné menšině, kdy větší skupinu tu tvoří Ti, kteří s vládními opatřeními souhlasí a naopak je jednoznačně vyžadují. Bohužel konkrétní informaci z jakých zdrojů nebo zda mají data podchycena i nějakou statistikou, jsme nedostali.
 
Ptali jsme se, zda zřizovatel může nějakým způsobem podpořit rodiče v Příbrami, kteří mají zájem se scházet a řešit současnou situaci ve školství. Bylo nám navrhnuto si zažádat přes Odbor správy majetku města o využívání zasedací místnosti v bývalé 8. ZŠ. 
 
Tímto připojujeme rozhodnutí ze dne 31.5. 2021, kdy nám žádost byla zamítnuta, a to i přes skutečnost, že tato místnost není jiným nájemcem využívána (informace potvrzena od pí Rotterové).
 

R.usn.č.544/2021       

Rada    n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce jednací místnosti, která se nachází ve 2. nadzemním podlaží vlevo ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, Žežická 193, mezi městem Příbram jako půjčitelem  a vypůjčitelem – Olgou Cibulkovou, bytem Budovatelů 116, Příbram VIII, s tím, že místnost bude využívána 1x za 14 dní počínaje čtvrtkem dne 10.06.2021, vždy od 16 hodin do 18 hodin, a to až do konce roku 2021. Úklid zasedací místnosti bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel.

Za iniciativu rodičů „Příbram za děti“

Olga Cibulková

Komentáře