Termín pro nabídky na opravu bazénu je opět posunutý

Foto: SZM Příbram

PŘÍBRAM – Téma opravy příbramského bazénu je takový evergreen či černý Petr vedení města. Bohužel poslední dobou už připomíná spíš komedii Zdeňka Trošky, která přichází s dalším dílem, jenž je zas o něco blbější než ten předchozí. V současné době je totiž výběrové řízení na firmu, která by opravu měla provést posunuto do 3. ledna 2023.

Starosta Jan Konvalinka sice před volbami rád podotýkal, že jsme nejblíže zahájení rekonstrukci za celou dobu, co se o ní mluví, nicméně neustále odsouvání termínu podání nabídek, spíš působí jak vtip, kdy dva jdou po kolejích a jeden už si chce odpočinout a druhý mu říká, že si sednou až tam v tom místě, kde se ty koleje sbíhají…

„Dodavatel zaslal dne 13.12.2022, tedy po uplynutí zákonné lhůty, sadu dotazů. S ohledem na skutečnost, že poukázal na chyby v nastavení vzorců soupisu prací s výkazem výměr, které se týkají položek nezanedbatelné hodnoty,“ uvádí se ve Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7 k opravě příbramského bazénu.

Nicméně to dále prodražuje celou akci opravy. „Projektová dokumentace a to jak původní, tak posléze i upravená k celé této taškařici stála 9,93 milionu korun,“ konstatuje Tomáš Mosler. 

V souvislosti s tím, je úsměvné, že starosta vtipkuje o návrhu Šance pro Příbram, který na posledním zasedání zastupitelstva přednesl Aleš Barášek a jehož cílem je najít přijatelnější řešení pro město, než je současná lapálie, která bude jen drahá. A je i otázkou zda vlastně vůbec bude…?

A proč byl vlastně termín prodloužený. Dodavatel se ptal konkrétně na toto:

 Dotaz č. 1:

Upozorňujeme, že VV „D.1.4.5 MAR rev. 5.12.22“ zaslaný spolu s Vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 6 ze dne 06.12.2022 má chybně zadány součtové vzorce:

  • součet 1.4. Vizualizační systém se do celkového součtu vůbec nezapočítává
  • součet 1.2. Rozvaděče se naopak započítává dvakrát

Žádáme tímto zadavatele o úpravu VV.

Dotaz č. 2:

Upozorňujeme, že v položkách 1.1. Řídící systém, již není zahrnuta položka viz. níže:

Žádáme o vysvětlení, event. doplnění do VV.

Dotaz č. 3:

Upozorňujeme, že v položkách 2.1. Elektroinstalační materiál, byla navýšena položka č. 128 žlab plechový a množství 70 m, nicméně v montáži narostla položka č. 144 o 1950 m. Předpokládáme, že je chyba ve vzorci na řádku č. 144.

Žádáme o vysvětlení, event. úpravu VV.

Odpovědi města:

ad 1 – Přílohu tohoto vysvětlení tvoří opravený soubor výkazu výměr souboru D.1.4.5 MaR. V souboru byly chybně zadány součtové vzorce.

  1. 2 – Položka ve výkazu výměr má být uvedena. Důvod smazat tuto položku nebyl žádný, položka byla smazána nedopatřením. Položka je doplněna do upraveného výkazu, který je přílohou tohoto vysvětlení.
  2. 3 – Chyba je opravdu na řádku č.144, kde se omylem do součtu délek žlabu započítaly kusy příchytek a držáků. Správná celková délka pro montáž žlabů v oddíle „2.2 Montáž“ je 600m, uvedené množství 2400m bylo chybné. Položka je opravena, položka se již nenachází na řádku č.144, ale je posunuta (po doplnění položky z dotazu č.2) na řádek č.145.

Komentáře