Jaké poplatky v Příbrami od ledna zdraží a jaké ne

PŘÍBRAM – Mezi poplatky, jejichž výši určují města a obce, patří například cena vodného a stočného, jízdné MHD, poplatek za svoz a likvidaci odpadu, daň z nemovitosti, poplatek za psy. V Příbrami se od ledna roku 2023 nebude hýbat s výší jízdného v MHD, daní z nemovitosti ani s poplatky za psy. K navýšení dochází u poplatků za odpady a ceny vodného a stočného.

O vodě a odpadech jednali zastupitelé na svém prosincovém jednání. „Od ledna 2023 se mění cena vodného a stočného, kdy místo stávajících 90,37 Kč zaplatíme za kubík vody 101,67 Kč. K navýšení dochází především z důvodu zvýšení cen energií a také potřebě obnovy a výměny vodohospodářského majetku, kdy jde o velmi nákladné investice, které jsou historicky dlouhodobě podfinancované. Zastupitelé se většinově shodli na uvedeném navýšení ceny,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal: „I když je toto zvyšování ceny nepříjemné, stále se jako město v celorepublikovém průměru držíme s cenou vody na té nižší hranici.“

Druhou oblastí, o které se na zastupitelstvu diskutovalo, je odpadové hospodářství. V roce 2022 platili občané města za odpady 600 Kč za osobu a rok, přičemž skutečné náklady činily 912 Kč za osobu. Rozdíl této částky byl doplácen z rozpočtu města. „Zastupitelé města se shodli na potřebě zvýšení ceny za svoz a ukládání odpadů, a to alespoň o 20 %, tedy o 120 korun za rok. Nově tedy budeme od ledna 2023 platit za odpady 720 Kč za osobu,“ doplnil informace o poplatcích místostarosta Vladimír Karpíšek s tím, že služby sběrného dvora mohou občané města i nadále využívat bezplatně.

Komentáře