Téměř 500 náklaďáků denně jezdí v Dobříši z a na Příbram

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Ve městě se letos v červnu uskutečnilo měření nákladní dopravy. Odborný výzkum se konal  na předem vytipovaných 13 křižovatkách v Dobříši a jeho těsné blízkosti. Monitoring dopravy se uskutečnil v den, kdy doprava odpovídala běžné realitě. Do sledování se zahrnovaly všechny dopravní automobily, projíždějící danými úseky od 5 do 21 hodin.

Předběžné výsledky šetření prezentoval vedení města Jiří Čarský z Ústavu dopravních systémů ČVUT. Za den se povedlo přečíst 1 482 unikátních registračních značek vozidel nad 6 tun. „V Dobříši jsme ve spolupráci se studenty ČVUT prováděli tzv. směrový průzkum. Ten nám ukázal, jak se chová nákladní doprava ve městě a umožnil rozdělit ji na tranzitní, vnější a vnitřní. Výsledky z tohoto výzkumu budou v konečné zprávě velmi přesné,“ konstatoval Jiří Čarský.

Veškeré výsledky byly přepočteny na typizovaný den a součet obou směrů v daném úseku. Podrobnou zprávu dostane město do konce tohoto roku a následně ji bude prezentovat veřejnosti.

Z naměřených hodnot se podle metodiky Ministerstva dopravy následně vypočítává tzv. „roční průměrná denní intenzita (RPDI)“ těžké nákladní dopravy. Jedná se tedy o odvozený průměrný denní počet aut, která daným úsekem projedou. Přesný monitoring podle registračních značek umožňuje následně modelovat průjezd každého sledovaného nákladního auta městem. Za den se povedlo přečíst 1 482 unikátních registračních značek vozidel nad 6 tun.

Některá zjištění z měření nákladní dopravy v Dobříši:

  • Nejvíce vytížený směr je z/na Příbram (474 nákladních aut), následovaný silnicí do Staré Huti (420).
  • Zákazem vjezdu pro nákladní automobily v ulici Bedřicha Smetany porušilo 36 nákladních aut, přes hráz Papeže 9.
  • Průměrný počet nákladních aut v úseku kolem zámku je 300 (součet za oba směry)

 

Komentáře