Svatohorští studenti trávili odpoledne s africkou literaturou

PŘÍBRAM – Projít si trnitou cestu ke vzniku africké literatury od griotů neboli afrických vyprávěčů až po současné nositele Nobelovy ceny mohli tento týden studenti a učitelé Gymnázia pod Svatou Horou. Díky projektu Odpoledne s africkou literaturou, který připravil učitel svatohorského gymnázia a pracovník Afrického informačního centra v jedné osobě pan Elie Abedi Lusaku.

Více než čtyřicet studentů se v úterý 21. února seznámilo s jazyky a písmy používanými v Africe, lidovou slovesností i autorskou tvorbou současných afrických autorů, ve většině případů píšících francouzsky nebo anglicky. „Součástí přednášky byl i storytelling, tedy vyprávění příběhů, protože právě tímto způsobem pracovali a stále pracují lidoví vyprávěči – grioté. Ti mají bohatý repertoár mýtů, legend a příběhů, jejichž počet je odhadován na cca 250 000, a jen zlomek je možné najít v písemné podobě,“ vysvětlil Tomáš Bílek ze svatohorského gymnázia. Na závěr přednášky si studenti mohli vyzkoušet svoje znalosti v soutěžním kvízu o ceny, který pro ně připravila Lucia Jantošovičová z Afrického informačního centra.

Zkrátka nepřišli ani učitelé. Po ty si Mgr. Vojtěch Šarše, doktorant Ústavu románských studií FF UK a redaktor měsíčníku pro světovou literaturu PLAV, připravil seminář o vzniku a vývoji africké literatury a ukázky z děl nejzajímavějších současných afrických spisovatelů píšících ve francouzštině.

Celé odpoledne završilo čtení z bestselleru Prasklej sklenička spisovatele Alaina Mabanckou. Román psaný v jedné větě popisující historii baru s názvem „Úvěr odcestoval“ může českým čtenářům připomenout pábitele Bohumila Hrabala. „V budoucnu plánuje Gymnázium pod Svatou Horou ve spolupráci s Africkým informačním centrem připravit i akce pro širokou veřejnost,“ dodává Tomáš Bílek.

Komentáře