„Suchej únor“ je výzva i pro řidiče

Foto: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Nadcházející únor přinese s sebou nejen zimní chlad, ale také výzvu k odřeknutí se něčeho, co mnozí považují za neodmyslitelnou součást společenských setkání – alkoholu. Celorepubliková osvětová kampaň nazvaná „Suchej únor“, která poprvé spatřila světlo světa v roce 2013, se opět vydává na misi povzbudit lidi k měsíční abstinenci, vyzývajíc je, aby žili 29 dní bez kapky alkoholu.

Alkohol, jak zdůrazňují organizátoři kampaně, není pouze společenským elixírem, ale i návykovou látkou, která může vážně ovlivnit psychiku, chování a vnímání jednotlivců. Svébytný pohled na problematiku alkoholu nabízí „Suchej únor“, který se snaží osvětlit různé aspekty tohoto návyku a jeho negativní dopady na lidské zdraví.

Za volantem opilého řidiče se může skrývat nebezpečí, jak ukazují statistiky z minulého roku. „Příbramské silnice byly svědky 58 dopravních nehod způsobených opilými motoristy, zatímco místní policie odhalila 796 řidičů pod vlivem návykových látek během silničních kontrol. Tyto čísla jasně dokumentují potřebu omezit konzumaci alkoholu a zvýšit povědomí o důsledcích jeho nadměrné konzumace,“ říká příbramská policejní komisařka prevence Monika Schindlová.

Osobní svoboda a odpovědnost jsou klíčovými pojmy v diskusi o alkoholu, zejména v případě nezletilých jednotlivců. Nebezpečí a rizika spojená s konzumací alkoholu u mladších 18 let jsou vysoká, což podtrhuje důležitost dodržování zákonů, které mají za úkol chránit tuto citlivou skupinu před negativními vlivy návykových látek.

„Suchej únor“ tak neklade jen výzvu k odřeknutí se alkoholu na jedno krátké období, ale snaží se o dlouhodobější změnu v povědomí společnosti o zdraví a rizicích spojených s konzumací alkoholu. Přesto zůstává rozhodnutí každého dospělého jednotlivce, zda se rozhodne přijmout tuto výzvu.

Komentáře