Stavbu nových učeben ZŠ 28. října provázely komplikace a navýšení ceny

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Základní škola v ulici 28. října procházela od minulého školního roku rekonstrukcí půdního prostorou, kde měly vzniknout specializované učebny a nový výtah pro bezbarierový přístup. Stavba se však bohužel neobešla bez komplikací a podstatného navýšení ceny, jak je u vedení města poslední dobou zvykem. (Podobně jako např. stavba Bistra na Nováku, Junior klub apod.)

Stavbu prováděla jako vítěz výběrového řízení stavební společnost MTstav. Ta původně uzavřela smlouvu s městem v květnu 2018 a stavba měla být hotová za devět měsíců tedy v březnu 2019, za vysoutěženou cenu 23 582 283,- Kč. Stavba se však nevyvíjela přesně podle projektu a tak vedení města se společností MTstav uzavřeno celkem sedm dodatků smlouvy, kde byly městem schváleny vícepráce a samozřejmě i prodloužení termínu z důvodu těchto víceprací. Poslední dodatek byl uzavřen v květnu 2019 a celkově se výsledná cena vyšplhala na 25 291 759,- Kč. Oproti původní vysoutěžené částce se cena vyšplhala o 1 709 476,- Kč a tři měsíce prodloužení termínu. I přes tyto komplikace a podstatné navýšení ceny se zdá, že je půdní vestavba hotová a připravená sloužit od září žákům.

„Žáci i učitelé se skutečně mají na co těšit. Prostory jsou skvěle navržené, vzdušné a světlé. Realizace stavby nebyla snadná, čelili jsme komplikacím. Nakonec se však zadařilo. Systematicky investujeme i do jiných školských budov,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka

    

Škola půdní vestavbou, kterou město realizovalo díky dotaci, získala učebnu fyziky, multimediální místnost, pět jazykových učeben, dva kabinety. Součástí je samozřejmě nové sociální zařízení, zcela nová střecha a v neposlední řadě výtah, díky čemuž se škola stala bezbariérovým zařízením.

„Půdní vestavba velkým způsobem pomůže organizaci výuky ve škole. V minulosti bylo vedení školy nuceno dávat do odborných pracoven kmenové třídy. Nyní se mohou žáci i učitelé těšit na hodiny v nových specializovaných učebnách, které budou jistě velkým přínosem,“ uvedla při návštěvě nových prostor místostarostka Zorka Brožíková.

Město ještě pořídilo takzvanou vybavenost do učeben, takže celkové náklady dosáhly téměř 32 milionů korun.

Smlouvy a dodatky během stavby:

Podepsana_smlouva

Dodatek_c_1

Dodatek_c_3 

Dodatek_c_4

Dodatek_c_5

Dodatek_c_6p

odepsany_dodatek_c_7

Video z roku 2018 těsně před stavbou, po tom co město získalo na tuto stavbu dotaci.

Komentáře