Kdy město vyhlásí slíbenou architektonickou soutěž na náměstí J. A. Alise?

PŘÍBRAM – O rekonstrukci hlavního březohorského náměstí J. A. Alise se mluví už dlouho. Přes všechny sliby radnice se ale o této investiční akci začalo více mluvit až v roce 2020. Loni v květnu se objevila informace, že město má odbornou komisi, která by se obnovou náměstí J. A. Alise měla zabývat.

Na dotaz, jaké kroky už komise podnikla, starosta Jan Konvalinka odpověděl: „Sešla se komise, která měla své ustanovující jednání, kde jsme modelovali další postupy a v tuto chvíli už tedy máme nějakým způsobem jasno, jak se dál ubírat.“ A dodal, že další informace naší redakci radnice podá v písemné formě.

Záměr provést celkovou rekonstrukci tohoto náměstí na základě architektonické soutěže schválila rada města už v březnu 2020. Cílem úprav by mělo být podle vedení města utlumení dopravy přes náměstí a aby se tento veřejný prostor stál více místem pro setkávání lidí, ale zároveň, aby zůstaly zachovány i některá parkovací místa. Z průzkumu, který město v roce 2020 udělalo, vyplynulo, že náměstí J. A. Alise je pro místní obyvatele místem setkání s vysokou estetickou hodnotou. Nejvíce nespokojeni byli účastníci šetření s dopravní infrastrukturou, zejména co se týká stavu vozovek a chodníků. V případě zeleně respondenti postrádají stromy, které by poskytovaly stín. Současný stav náměstí považuje většina také za nebezpečný pro pohyb dětí.

V roce 2020 také radnice ujišťovala, že vypsání architektonické soutěže plánuje ve 2. polovině téhož  roku a její výsledky chtělo vedení znát v 1. polovině roku 2021. „Všechna potřebná povolení ke stavbě bychom měli mít vyřízená na podzim roku 2022, kdy také předpokládáme zahájení stavebních prací,” napsal nám tehdy starosta Jan Konvalinka.

Nicméně v polovině loňského roku už místostarosta Martin Buršík mluvil o avizované architektonické soutěži  trochu jinak. „Ta se uskuteční v příštím roce. Budeme postupovat přesně podle pravidel  České komory architektů a samotnou soutěž plánujeme na rok 2022 s tím, že výsledek by měl být znám v roce 2023,“ uvedl v létě loňského roku Buršík.

Komentáře