Spolupráce s ústavem Post Bellum se osvědčila a tak kraj uzavřel s ústavem memorandum

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Memorandum, které zajistí úzkou spolupráci mezi historiky muzeí zřizovaných Středočeským krajem s ústavem Post Bellum, z. ú., který se zabývá dokumentací vzpomínek pamětníků historických událostí a zaznamenáním příběhů vztahujícím se k těmto událostem, schválili ve čtvrtek 25. února 2021 středočeští radní.

Spolupráce mezi Středočeským krajem a Post Bellum se bude na základě memoranda realizovat především prostřednictvím krajem zřizovaných paměťových institucí, tedy muzeí, památníků a škol. Post Bellum shromažďuje nahrávky pamětníků, které pořizují týmy žáků/studentů škol. Poskytuje pedagogům i žákům metodickou, technickou a organizační podporu.

„Praxe ukázala, že metodickou podporu dokáží školní týmy najít v muzeích Středočeského kraje. Jejich historici upevní základní znalost historické práce jako je zdrojování informací, hodnocení pramenů, anebo časová korekce výpovědi pamětníka. V loňském roce kraj poprvé vyzkoušel spolupráci mezi školou a muzeem v Týnci nad Labem, Kralupech, Kladně a v Příbrami“, uvedl radní Jan Jakob(Spojenci).

Letos budou spolupracovat Muzeum Mladoboleslavska, p. o., Muzeum Českého krasu, p. o. (Beroun) a České muzeum stříbra, p. o. (Kutná Hora). Připojení odborného garanta – historika z muzea – jak školské týmy, tak koordinátoři Prost Bellum hodnotili jako přínos a byli velmi příjemně překvapeni z kvality dětských/studentských výstupů.

Do budoucna budou podle obsahu memoranda s historiky konzultovány výběry pamětníků tak, aby získané výpovědi byly provázány na historická témata nebo aktuální témata sledovaná paměťovými institucemi zřizovanými krajem. Memorandum nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními partnery. „Uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023,“ upřesnil radní Jan Jakob. 

Komentáře