Demolice dobříšského kina začne v březnu

Bývalé kino v Dobříši.

DOBŘÍŠ – Už řadu let se v Dobříši řeší, co s chátrající budovou bývalého kina. Návrhů na jeho využití padala celá řada, ale zůstávaly pouze na papíře, protože chyběly především finance. Současné vedení města ale rozhodlo o demolici objektu, který se stával útočištěm především bezdomovců. K zemi by měl jít už v březnu.

Po 15 letech dohadů tak bývalé kino zmizí a to přesně 70 let po jeho otevření. O demolici budovy však bylo rozhodnuto na základě odborného posudku statika už v roce 2017.  Chystanou demolici kina už loni v září potvrdil starosta Dobříše veřejnosti poté, co zastupitelstvo definitivně rozhodlo o zastavení poslední navrhované rekonstrukce. „Projekt knihovny se spolkovou činností se ukázal postupem času jako nereálný a pro město příliš finančně náročný. Rozhodli jsme proto o odstranění budovy, která je v havarijním stavu,“ řekl dobříšský starosta Pavel Svoboda. Konkrétní datum zahájení demolice vedení města oznámí veřejnosti i novinářům, jakmile se na něm domluví s realizátorem demolice.  „Rozhodli jsme proto o odstranění budovy, která je v havarijním stavu a na jejím místě vznikne park,“ doplnil dobříšský starosta.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu na demolici kina a vybudování nového parku činí necelé tři miliony korun. Tato částka pokryje odborné odstranění staré budovy a všech konstrukčních prvků, likvidaci vzniklého odpadu i vznik nového parku s lavičkami a výsadbou zeleně. Celá tato akce je kompletně hrazena z vlastních finančních zdrojů města. „Projekt jsme byli od začátku připraveni realizovat i bez dotace, protože tím vyřešíme dlouhodobý problém, který trápí širší centrum města. Nicméně po oznámení demolice, přišly z veřejnosti i negativní ohlasy. Umím je pochopit, protože také my jako vedení města vnímáme určitý genius loci této budovy. Rozumím, že s místem, kde řada Dobříšáků prožila své první rande, se neloučí snadno. Troufám si ale říct, že budoucnost tohoto místa byla definitivně zpečetěna už v roce 2003, kdy došlo k jeho uzavření,“ uvedl místostarosta Tomáš Vokurka.

Původně se několik let uvažovalo, že v prostorách kina vznikne tzv. Spolkový dům. Tento projekt, jehož součástí měly být i nové prostory knihovny, se ukázal postupem času jako nereálný a pro město i příliš finančně náročný.  Podle radnice ale zamýšlený Spolkový dům dobříšským spolkům ani příliš chybět nebude. „Pro naše spolky máme možnost v prostorách kulturního domu, kde jim ochotně vyjdeme vstříc,“ dodal dobříšský místostarosta.

Dobříšské kino

Budova dobříšského kina se začala stavět v 50. letech 20. století. K jejímu slavnostnímu otevření došlo v prosinci 1951 a záhy se stala velmi populárním místem, které se těšilo vysoké návštěvnosti. I vzhledem k modernizaci a vzniku velký multikin však malé dobříšské kino začalo koncem 20. století stagnovat a stav málo využívané budovy se postupem času zhoršoval. V roce 2003 bylo nakonec kino uzavřeno a v budově fungovalo až do roku 2010 jen několik různých provozovatelů zdejší restaurace. Od roku 2005 bylo veřejnosti představeno několik záměrů, jak by mohla být budova využita a v posledních letech se o budoucnosti tohoto místa vedly mnohé veřejné debaty. Vzniklo dokonce několik studií a plánů na přestavbu, ale žádná z nich nebyla realizována.

Komentáře