Spartak má nový povrch na velkém hřišti

PŘÍBRAM – Na konci roku 2020 dovedl SK Spartak do úspěšného konce projekt výměny koberce s umělou trávou. Přitom však bylo upraveno i menší hřiště tohoto sportovního areálu. Celý projekt vyšel na přibližně deset milionů korun, které pocházely dílem ze státní dotace (70 %) a dílem z rozpočtu města.

 

Stávající plocha pocházela z roku 2006–2007 a byla již za svou životností. Bezpečnost či zdraví hráčů byly takříkajíc na hraně, a navíc bychom již nezískali licenci na mistrovská utkání. Projekt na rekonstrukci povrchu s umělohmotnou trávou (UMT) jsme vypracovali na konci roku 2019 a znamenal náklady ve výši zhruba 10 000 000 korun. Pro zabezpečení financování bylo nutné získat souhlas města Příbram s podporou ve výši 30 procent, protože zapsaný spolek SK Spartak Příbram by takovou investici nedokázal uskutečnit z vlastních zdrojů. Podařilo se a radní i zastupitelé schválili projekt i financování, za což jim patří dík. 

Dalším krokem bylo požádat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o zbylou částku. K velké radosti se na jaře 2020 podařilo dotaci získat. Připravili jsme výběrové řízení na dodavatele, ale vlivem určitých problémů nastal velký časový skluz. Nakonec rekonstrukce začala v září 2020. 

Součástí realizace nebyla jen prostá výměna umělohmotné trávy na velkém hřišti, ale také přeměna stávajícího hřiště na plážový volejbal na menší hřiště rovněž s tímto typem trávníku včetně jeho osvětlení. Během dvou měsíců byly stavební práce hotovy a v polovině listopadu 2020 jsme dílo převzali. 

Dodavatelská firma Stavinsport se chovala velmi vstřícně, dodržela kvalitu a termíny a některé práce realizovala nadstandardně. Ze „zbytků“ předchozího povrchu se v přední části areálu podařilo vybudovat menší hřiště o rozměrech 16 x 8 metrů, které je určeno pro nejmenší děti i příbramskou veřejnost. Naopak v zadní části areálu znovu vybudujeme hřiště na plážový volejbal. V součtu tak celý projekt zahrnoval nejen výměnu umělohmotného povrchu na velkém hřišti, ale také přeměnu pískového hřiště na UMT hřiště, nové malé hřiště s UMT povrchem a hřiště na plážový volejbal. 

Vladimír Králíček, SK Spartak Příbram

Komentáře