Vyšlo nové číslo regionálního sborníku Podbrdsko

PŘÍBRAM – Právě vychází nové číslo regionálního sborníku Podbrdsko, tentokrát už s číslem XXVII/20.

Příbramské pivovarnictví po třicetileté válce, historie vojtěšské úpravny rud, Jan Drda, výročí přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy. To jsou jen některá z témat, kterým se věnuje nové vydání sborníku.

K dostání je ve Státním okresním archivu Příbram v době otevření badatelny pro veřejnost, tj. v pondělí a ve středu od 10 do 15 hodin.

PODBRDSKO XXVII/2020

ČLÁNKY A STUDIE:
Věra Smolová: Příbramské pivovarnictví po třicetileté válce
Hana Pátková: Soupis drobných sakrálních objektů v obvodu
hořovického děkanství z 50. let 19. století
Miroslav Král: Karel Emanuel Decastello – rodák z Borotic,
učitel na c. k. první hlavní české škole v Praze
Lenka Blažková: Horník malířem amatérem. Václav Lexa (1853–1927)
Kristýna Doležalová: Osud příbramské rodiny Edelsteinovy
Petr Kadlec: Ferda – jeden ze šestnácti. Motocyklový závodník
Ferdinand Vrtal (1916–1945)
Mariana Stonišová: Život a dílo Václava Vavřince Pošíka v kontextu
vývoje elektrotechnického ústavu Vysoké školy báňské v Příbrami
Petr Kašing: 75. výročí přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy
Jiří Topinka: „Mravenčí malodráha“. Autobusová doprava
obce Komárov 1924–1951
František Bártík: Ladislav Mácha – oddaný služebník Strany
(Vyšetřování faráře Josefa Toufara)
Josef Velfl: Z historie vojtěšské úpravny rud

MATERIÁLY:
Rudolf Šimek: Sv. Jan z hlíny uplácán
Arnošt Vošahlík: Nejvýznamnější osobnosti novodobého
příbramského pivovarnictví
Pavel Hynčica: Vesnická zástavba na Sedlčansku a Sedlecku
na starých pohlednicích
Jana Kozáková: Knížky s příběhem aneb pátrání skoro detektivní
Václav Trantina: Mimořádná událost Radětice 1980

PAMĚTI A VZPOMÍNKY:
Mirka Neubertová: Vzpomínky Blanky Papírníkové

JUBILEA, VÝROČÍ A NEKROLOGY
Martin Jindra: Před 110 lety se v Milíně narodil Karel Šobr, pozdější
národněsocialistický politik a politický vězeň
Václav Trantina: Jan Drda

ZPRÁVY:
Jan Dvořák: O Muzikově dráze
Milan Karda, Josef Velfl: Uranový důl Bytíz – nová pobočka
Hornického muzea Příbra

Komentáře