Solidarita místo dvojího metru aneb Proč jsem se vzdal zastupitelské parkovací karty

Vladimír Král. Foto: archiv Šance pro Příbram

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Na konci dubna předložila Šance pro Příbram v zastupitelstvu návrh na zrušení parkovného na zpoplatněných městských parkovištích pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. V rozpravě mj. padl alternativní návrh na bezplatnost po dobu 2 hodin. Po obšírné debatě bylo tehdy nakonec přijato usnesení, ve kterém zastupitelstvo pověřilo Radu města Příbram tím, že rada předloží zastupitelstvu návrh na změnu podmínek.

Proto pro mě bylo nemilým překvapením, jak nedávno zaznělo v médiích a nyní i při zasedání zastupitelstva, že rada nakonec rozhodla o tom, že parkovné pro osoby se ZTP a ZTP/P bude zachováno. (Bez nového projednání v zastupitelstvu – vím, že ceník parkovného je v kompetenci rady, ale přesto jsem očekával, že se v souladu s usnesením bude o záležitosti znovu jednat.)

Zaznamenal jsem různé argumenty, proč že je stávající situace vlastně v pořádku. Třeba ten, že osoby s průkazem ZTP nejsou automaticky nemajetné. Jistě, ale důvodem ke zvýhodnění občanů se ZTP přece primárně nejsou majetkové poměry, nýbrž snížená pohyblivost, a tím logicky větší potřeba vlastnit a používat automobil. (Současně ovšem pochopitelně platí, že jim jejich stav často komplikuje uplatnění na trhu práce.) Důvodem tedy je jakási společenská ohleduplnost.

Jiným argumentem bylo, aby se na parkovacích místech rychle střídala parkující auta. Jenže když osoba ZTP parkuje na náměstí, protože pracuje 8 hodin v bance nebo potřebuje na úřad či do nemocnice, bude tam snad kvůli zpoplatnění kratší dobu? Vyčkává jen tak pro radost v čekárně ordinace nebo protahuje jednání s úředníkem, protože nemusí spěchat kvůli parkovnému? To myslím nedělá žádný rozumný člověk.

Ano, možná někdy místa, vyhrazená pro občany se ZTP, bývala v době bez poplatků obsazená častěji než dnes s poplatkem. Ale ti, kteří přijedou „pozdě“, mohou dle okolností případně použít – také vzhledem k větší dostupnosti volných míst po zavedení nových parkovacích zón – „neZTP místo“. Ne každý držitel průkazu ZTP potřebuje normovaný větší prostor kolem vozu.

Rada města místo vstřícnosti – i kdyby to měly být jen ony dvě bezplatné hodiny – dala přednost ztížení situace pro celou skupinu (s hlavním argumentem, že někteří jednotlivci systém zneužívali). Tento pohled je pro mě zklamáním. Jakkoli může být kontrola zneužívání složitější, nemůže to přece být důvod k tomu, aby 90 % poctivých doplácelo na 10 % „chytrolínů“. S tímto uplatněním kolektivní viny se naprosto neztotožňuji.

Ze všech uvedených důvodů nesouhlasím s tím, že majitelé ZTP průkazů mají za parkování platit. Tím spíš když my zastupitelé máme povolení k bezplatnému parkování u radnice. Ruku na srdce, opravdu si zastupitel „zaslouží“ parkování zdarma víc než vozíčkář, který jede třeba na úřad?

 Osobně si to nemyslím. Na protest proti postoji rady, a zároveň jako projev solidarity se všemi čestnými držiteli povolení pro ZTP, jsem proto svou zastupitelskou parkovací kartu během zasedání zastupitelstva 9. září vrátil panu starostovi. Protože se mi nepodařilo dosáhnout změny ve prospěch držitelů průkazů ZTP, nevidím důvod k tomu, abych měl v takové situaci větší výhodu než ti, kteří ji skutečně potřebují.

Dovedu si představit, že někdo ze čtenářů možná namítne, že toto téma je v kontextu veškerého dění ve městě zanedbatelné. V pořádku. O to smutnější mi přijde, že v této „maličkosti“ nebyl průchodný žádný kompromis ve prospěch občanů.

Vladimír Král,

zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře