Slavnostní nástup u 13. dělostřeleckého pluku: Připomenutí 105 let od vzniku samostatného Československa a ocenění vojáků

Bojový prapor 13. pluku. Foto: Vladimír Šandor

JINCE – U 13. dělostřeleckého pluku si vojáci, občanští zaměstnanci a hosté připomněli historické události, které se váží k 28. říjnu. Na slavnostní nástup ke Dni vzniku samostatného Československého státu přijel i senátor za Příbramsko Petr Štěpánek.

Připomenutí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, bylo hlavním tématem dne u dělostřelců v Jincích. Slavnostním nástupem vojáci a zaměstnanci oslavili 105. výročí od založení samostatného Československa, které připadá na 28. října. Uctít hrdinství předků a úspěchy legionářů, kteří pomohli Tomáši Garrigue Masarykovi na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska, založit samostatný silný stát přišli i významní hosté.

Senátor České republiky Petr Štěpánek se ceremonie u 13. pluku účastnil poprvé. Po boku velitele pluku, plukovníka Jana Cífky poblahopřál vyznamenaným vojákům a při svém proslovu poděkoval všem za jejich službu vlasti. „Armáda je naší jistotou. My, civilní občané, k vám vzhlížíme s důvěrou a věříme, že můžeme klidně spát a že jste to právě vy, kdo se o náš klidný spánek dokáže postarat,“ zaznělo v senátorově projevu. „Vybrali jste si velice těžké povolání, které vás omezuje na soukromém životě. Přesto věřím tomu, že je to povolání, které vás zcela naplňuje. A vám všem děkuji za vaše rozhodnutí chránit nás občany České republiky a chránit naši vlast,“ poděkoval Petr Štěpánek všem vojákům.

zleva: Senátor Petr Štěpánek, plukovník Cífka před ředáváním medailí. Foto: Vladimír Šandor

Při slavnostním nástupu se vyznamenávali vojáci, kterým byla udělena medaile Za službu v ozbrojených silách. K předání pamětních mincí s tématikou dvacátého výročí založení dělostřelecké brigády si vojáci a vojákyně vystoupili před bojový prapor. Významnou událostí bylo i předání tzv. třídností. Na základě splnění zkoušky k získání třídnosti udělil velitel 13. dělostřeleckého pluku odznak specialisty 3. a 2. třídy v odbornosti střelec. „Všem vám velice gratuluji k dosažení třídnosti. Vím, že je za tím hodně práce a já vám přeji, aby se vám v budoucnu podařilo dosáhnout i vyššího stupně v odbornost,“ pogratuloval velitel pluku, plukovník Jan Cífka všem pěti vojákům, kteří odznak specialisty získali.

kpt. Gabriela Kugler

foto: des.Vladimír Šandor

 

Komentáře