Sedlčany po letech získají celou dotaci na autobusový terminál

Autobusové nádraží v Sedlčanech.

SEDLČANY – Město Sedlčany konečně dosáhlo vítězného výsledku ve složitém právním sporu, který se táhl od roku 2020. Rozsudek Nejvyššího správního soudu definitivně potvrdil právní správnost postupu města a zamítl kasační stížnost Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Stavba autobusového nádraží v Sedlčanech patřila mezi největší investiční akce posledních let. Nicméně i přesto, že se radnici podařilo zajistit finanční prostředky, neobešel se projekt bez komplikací. Ministerstvo pro místní rovoj totiž městu zkrátilo získanou dotaci o částku 11.249.841,26 Kč a spor skončil u soudu.

Důvodem potíží byly průtahy kolem dodavatele stavby, kdy vítězná firma nebyla schopna doložit, že autobusový terminál postaví za nabízenou nejnižší cenu. Vítězem se tak stala firma druhá v pořadí. Náklady na stavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech se kvůli komplikacím s výběrovým řízením vyšplhaly na částku kolem 60 milionů korun z původních 54 milionů. „Důvodem bylo odvolání jednoho z účastníků výběrové řízení a následné zvýšení cen ve stavebnictví,“ uvedl v roce 2021 tehdejší sedlčanský starosta Miroslav Hölzel s tím, že snížení získané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) způsobilo také to, že město si muselo na doplacení úvěru od banky vzít další úvěr.

Už v roce 2022 Městský soud v Praze však rozhodl ve prospěch Sedlčan a ministerstvo muselo čelit odvolání města. Nejvyšší správní soud nejenže potvrdil rozhodnutí městského soudu, ale také vydal klíčový výklad týkající se ustanovení §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento výklad přináší jasné směrnice pro veřejné zadavatele ohledně změn ve smlouvě v průběhu zadávacího řízení.

Sedlčanský místostarosta Zdeněk Šimeček k tomu uvedl: „Jsme rádi, že jsme nepolevili z našeho přesvědčení o správnosti postupu města a uhájili poskytnutí dotace v plné výši.“

V následujících dnech plánuje město Sedlčany podat žádost do systému CRR o čerpání neoprávněně zadržovaných finančních prostředků, čímž uzavře tento dlouholetý právní spor a umožní pokračování v modernizaci přestupního terminálu.

 
 

Komentáře