ŘSD přirpavuje opravu části hlavního tahu Bohutínem

BOHUTÍN – Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu na opravu povrchu silnice I/18 v úseku Bohutín-Havírna. Kromě pocvrchu vozovky se bude dělat také odvodnění a oprava opěrných zdí.

Ze tří účastníků podala nejvýhodnější nabídku společnost PORR a.s. s cenou 39 479 640,- Kč bez DPH a s dobou uvedení do provozu za 240 dnů. „Stavbu bychom rádi zahájili začátkem 2. čtvrtletí 2022, jakmile to umožní klimatické podmínky,“ uvedl Martin Buček z tiksového oddělení ŘSD.

Oprava se bude týkat 1663 metrů komunikace I/18 mezi kilometry 7,865 a 9,528. „Základem je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou starých konstrukčních vrstev za nové na základě provedené diagnostiky. Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazovala vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti a další část je na hraně životnosti kvůi vyjetým kolejím, podélných a příčných trhliny a podobně,“ vysvětluje Buček. Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat také na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. Součástí stavby je rovněž nová opěrná zeď komunikace v délce necelých 100 metrů.

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu na silnici, bude stavba rozdělena do několika etap a bude probíhat za provozu a částečné uzavírky této silnice I. třídy. Součástí omezení bude i mostní provizorium v místě výstavby nového rámového propustku.

Komentáře