ŘSD připravuje opravu silnice mezi Líchovy a Břekovou Lhotou

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic zahájilovýběrové řízení na zhotovitele oprav části silnice I/18 v úseku Líchovy – Břekova Lhota. Kromě opravy komunikace bude součástí prací i odvodnění vozovky. Zájemci mohou podávat nabídky do 4. června.

Provedená diagnostika hodnotí stav povrchu komunikace v daném úseku stupněm 5, tedy jako havarijní. „Povrch vozovky vykazuje zejména síťové trhliny místy ve spojení s vyjetou kolejí i deformacemi podél obou okrajů vozovky. Dále se vyskytuje hloubková koroze a z lokálních poruch se vyskytují vysprávky, olamování okraj vozovky, podélné a příčné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny,“ říká Martin Buček z týmu komunikace . Na úseku jsou zvýšené nezpevněné krajnice. 

Bude třeba provést výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy a dále vyčistit, sanovat a případně rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti) v délce pěti kilometrů. „V rámci oprav, předpokládané hodnotě 112,39 milionů korun bez DPH, bude dále provedena výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem,“ konstatuje Buček. 

Přesný termín zahájení je momentálně závislý na průběhu výběrového řízení a představební přípravy. „Opravu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce, tak abychom navázali na již probíhající práce na stejné komunikaci mezi skalkou a Drásovem,“ dodává Martin Buček.

Komentáře